Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC lekko pozytywna dla kursu złotego

<p>Przez ubiegłe dwa tygodnie kurs EURPLN spadł do 4,2560 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy do czynienia z relatywn? stabilizacj? kursu EURPLN, który kształtował się w okolicach poziomu 4,24. Ograniczonej zmienności złotego sprzyjały ubogi kalendarz makroekonomiczny, a także mniejsza aktywności inwestorów z uwagi na okres świ?teczny. 31 grudnia doszło do silnego przejściowego osłabienia złotego wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? środowa publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC oraz pi?tkowa publikacja grudniowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Uważamy, że treść Minutes będzie stanowić wsparcie dla naszego scenariusza łagodnej normalizacji polityki monetarnej w USA, a tym samym będzie lekko pozytywna dla kursu złotego. W kierunku lekkiego umocnienia złotego mog? oddziaływać również dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA, które okaż? się naszym zdaniem niższe od konsensusu rynkowego. Pozostałe dane z USA (indeksy ISM dla przetwórstwa i poza przetwórstwem), wstępny odczyt inflacji w strefie euro i w Polsce będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP