Analizy i badania

Publikacja danych z Chin będzie negatywna dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4148 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z nisk? płynności? na rynku walutowym będ?c? efektem dnia wolnego w USA, co sprzyjało osłabieniu złotego. Deprecjację polskiej waluty wspierało dodatkowo ogłoszenie planów rz?du dotycz?ce zmian w systemie emerytalnym (patrz powyżej). We wtorek osłabienie złotego było kontynuowane. W środę mieliśmy do czynienia z korekt?. Do końca tygodnia złoty zyskiwał na wartości, czemu sprzyjało obniżenie globalnej awersji do ryzyka (obrazowanej spadkiem indeksu VIX). Tego trendu nie zatrzymały znacz?co lepsze od oczekiwań rynkowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Konferencja po posiedzeniu RPP, jak również publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC były neutralne dla kursu polskiej waluty.

W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia i publikacje ekonomiczne s? zaplanowane na pi?tek. Tym samym spodziewamy się relatywnej stabilizacji kursu złotego w pierwszej części tygodnia. Dzisiaj, opublikowany zostanie finalny odczyt inflacji, który zgodnie z nasz? prognoz? zostanie zrewidowany w dół względem wstępnego szacunku. Tym samym jego publikacja może być lekko negatywna dla złotego. Pi?tkowa decyzja agencji Fitch będzie naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego w tym tygodniu (zostanie ona ogłoszona najprawdopodobniej po zamknięciu europejskich rynków). Publikacje niższych od konsensusu danych z Chin przyczyni? się naszym zdaniem do wzrostu globalnej awersji do ryzyka i lekkiego osłabienia złotego. Odczyty z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeks Uniwersytetu Michigan), jak również publikacja krajowego bilansu płatniczego nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin