Aktualności firm stowarzyszonych

Promocje Prawników w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP)

<p>Koniec roku 2015 w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy był czasem awansów i promocji.</p>

>

Adwokat Paweł Borowski otrzymał nominację na stanowisko Partnera, obejmuj?c jednocześnie kierownictwo nad Praktyk? Sektorow? Life Sciences, Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia. Paweł Borowski współpracuje z KZP od lipca 2014 roku, reprezentuj?c klientów w projektach z zakresu prawa farmaceutycznego - w szczególności dotycz?cych badań klinicznych, dystrybucji, sprzedaży, reklamy i promocji produktów leczniczych oraz postępowań refundacyjnych.

Przed doł?czeniem do KZP Paweł Borowski współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, między innymi z warszawskim biurem kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz Lovells. Był także wykładowc? w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w podyplomowym Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.

Paweł Borowski, Partner

Na stanowiska Starszych Prawników (Senior Associates) zostali nominowani: adwokat Aleksandra Polak (Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć), adwokat Sylwia Uziębło-Kowalska (Praktyka Infrastruktury i Budownictwa oraz Praktyka Arbitrażu   i ADR), doradca podatkowy Anna Zięba (Praktyka Prawa Podatkowego), aplikantka adwokacka Klaudia Szymańska (Praktyka Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji) oraz adwokat Mateusz Ostrowski (Praktyka Spraw Spornych Gospodarczych).

Aleksandra Polak, Starszy Prawnik

Sylwia Uziębło-Kowalska, Starszy Prawnik

Anna Zięba, Starszy Prawnik

Klaudia Szymańska, Starszy Prawnik

Mateusz Ostrowski, Starszy Prawnik

„Jako firma, mocno wspieramy rozwój zawodowy naszych Prawników. To wyraźnie pokazuje, że w naszej kancelarii nie ma „szklanych sufitów”. Wiele z awansowanych osób doł?czyło do nas z międzynarodowych firm prawniczych. Wierzymy w konsekwentnie realizowan? od lat politykę firmy, tj. w ściśle i transparentnie zdefiniowan? ścieżkę kariery. Posiadanie młodej, ambitnej, a zarazem doświadczonej w praktyce prawnej i biznesowej grupy Prawników stanowi o naszej przewadze nad konkurencj?. Klienci doceniaj? pracę z naszym zespołem i profesjonalne relacje biznesowe. Gratulujemy wszystkim promowanym, życz?c wielu   sukcesów i dalszego rozwoju zawodowego.”- powiedział Rafał Zięba, adwokat i Partner Współzarz?dzaj?cy kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

Tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu.
Firma została założona w 1998 roku przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora Energetyki i Ochrony Środowiska; Infrastruktury i Budownictwa; Nieruchomości; Usług Finansowych; Nowych Technologii; Life Sciences, Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia; Mediów;   Obronnego i Lotnictwa oraz FMCG, Handlu Detalicznego i Motoryzacyjnym.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, PLC Which Lawyer, Legal 500 EMEA, European Legal Experts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz współpracy z wiod?cymi   zagranicznymi i międzynarodowymi firmami prawniczymi   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Promocje Prawników w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP)

<p>Koniec roku 2015 w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy był czasem awansów i promocji.</p>

>

Adwokat Paweł Borowski otrzymał nominację na stanowisko Partnera, obejmuj?c jednocześnie kierownictwo nad Praktyk? Sektorow? Life Sciences, Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia. Paweł Borowski współpracuje z KZP od lipca 2014 roku, reprezentuj?c klientów w projektach z zakresu prawa farmaceutycznego - w szczególności dotycz?cych badań klinicznych, dystrybucji, sprzedaży, reklamy i promocji produktów leczniczych oraz postępowań refundacyjnych.

Przed doł?czeniem do KZP Paweł Borowski współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, między innymi z warszawskim biurem kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz Lovells. Był także wykładowc? w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w podyplomowym Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.

Paweł Borowski, Partner

Na stanowiska Starszych Prawników (Senior Associates) zostali nominowani: adwokat Aleksandra Polak (Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć), adwokat Sylwia Uziębło-Kowalska (Praktyka Infrastruktury i Budownictwa oraz Praktyka Arbitrażu   i ADR), doradca podatkowy Anna Zięba (Praktyka Prawa Podatkowego), aplikantka adwokacka Klaudia Szymańska (Praktyka Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji) oraz adwokat Mateusz Ostrowski (Praktyka Spraw Spornych Gospodarczych).

Aleksandra Polak, Starszy Prawnik

Sylwia Uziębło-Kowalska, Starszy Prawnik

Anna Zięba, Starszy Prawnik

Klaudia Szymańska, Starszy Prawnik

Mateusz Ostrowski, Starszy Prawnik

„Jako firma, mocno wspieramy rozwój zawodowy naszych Prawników. To wyraźnie pokazuje, że w naszej kancelarii nie ma „szklanych sufitów”. Wiele z awansowanych osób doł?czyło do nas z międzynarodowych firm prawniczych. Wierzymy w konsekwentnie realizowan? od lat politykę firmy, tj. w ściśle i transparentnie zdefiniowan? ścieżkę kariery. Posiadanie młodej, ambitnej, a zarazem doświadczonej w praktyce prawnej i biznesowej grupy Prawników stanowi o naszej przewadze nad konkurencj?. Klienci doceniaj? pracę z naszym zespołem i profesjonalne relacje biznesowe. Gratulujemy wszystkim promowanym, życz?c wielu   sukcesów i dalszego rozwoju zawodowego.”- powiedział Rafał Zięba, adwokat i Partner Współzarz?dzaj?cy kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

Tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu.
Firma została założona w 1998 roku przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora Energetyki i Ochrony Środowiska; Infrastruktury i Budownictwa; Nieruchomości; Usług Finansowych; Nowych Technologii; Life Sciences, Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia; Mediów;   Obronnego i Lotnictwa oraz FMCG, Handlu Detalicznego i Motoryzacyjnym.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, PLC Which Lawyer, Legal 500 EMEA, European Legal Experts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz współpracy z wiod?cymi   zagranicznymi i międzynarodowymi firmami prawniczymi   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.