Wywiady  •  Partnerzy  •  Referencje  •  Izba

Projekty CSR w Auchan Polska - Wywiad

Wywiad z Ingą Szaniawską, Koordynatorem CSR Auchan Retail Polska

 

 

 

 

 

Po raz kolejny Auchan Retail Polska będzie obecne na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie. To okazja do pokazania się potencjalnym kandydatom, ale też żeby bliżej przedstawić prowadzone działania i projekty. W tym roku wybrali Państwo obszar CSR – proszę powiedzieć na czym polega strategia CSR Auchan.

Odpowiedzialność jest zapisana w Wizji Auchan, wynika również z naszej strategii zrównoważonego rozwoju, w której staramy się dać odpowiedź na oczekiwania naszych interesariuszy. Włączamy się w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. Są to między innymi:  przeciwdziałanie marnowaniu żywności, redukcja plastiku, selektywne sortowanie, dobrostan zwierząt i działanie na rzecz lokalnego otoczenia społecznego naszych sklepów.

 

W jakie projekty Auchan Retail Polska jest obecnie zaangażowane?

Działań jest wiele. Wymienię tylko kilka ostatnich: w trosce o środowisko naturalne i odpowiadając na życzenia klientów, wprowadziliśmy możliwość zakupów Zero Waste - pakowanie towarów do opakowań Klienta. Wszystkie hipermarkety Auchan przekazują żywność Federacji Polskich Banków Żywności. W 2018 roku  przekazaliśmy ponad  1 milion 580 tysięcy kg żywności, z których powstało ponad 3 miliony 160 tysięcy posiłków dla potrzebujących. Dla klientów ze spektrum autyzmu uruchomiliśmy Godziny Ciszy - czas w którym w maksymalnym stopniu ograniczamy w sklepach uciążliwe dla nich bodźce - światło i dźwięk.

Czym zajmuje się Fundacja Auchan? Jakie są cele strategiczne i realizowane teraz projekty?

Od 2011 roku, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wspiera dzieci i młodzież w Polsce. Jej misja to dać młodym środki do tego, by żyć lepiej, cieszyć się lepszym zdrowiem, być aktywnymi, zdrowo się odżywiać i dbać o siebie. Projekty wspierane przez Fundację Auchan są realizowane przez lokalne  fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży znajdujące się w pobliżu sklepów Auchan. Nasi współpracownicy wspierają realizację tych projektów  w ramach wolontariatu pracowniczego.

Od roku 2011 Fundacja dofinansowała 85  projektów w całej Polsce na ponad  844 tysiące  euro. Oczywiście należy też wspomnieć o naszej współpracy z DKMS, która trwa już od ponad 8 lat.

 

Z czego są Państwo dumni patrząc na ten rok?

Jednym z powodów do dumy i radości jest dla nas otrzymanie tytułu “Dobroczyńca roku 2019” w kategorii “Zdrowie - duże firmy”, którym zostaliśmy uhonorowani za współpracę z fundacją DKMS ratującą osoby chore na nowotwory krwi. To wyróżnienie dla naszych klientów i współpracowników, za ich wielkie serca i oddanie na rzecz ratowania ludzkiego życia.

Nasz wspólny bilans to 8 lat współpracy, olbrzymie zaangażowanie ekip, 14 edycji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, 700 akcji, 67 042 zarejestrowanych dawców, z których aż 194 uratowało ludzkie życie.

 


Co słychać w dziedzinie CSR? Wydają Państwo regularnie własny raport zrównoważonego rozwoju.

Auchan Retail Polska wydaje przeglądy działań CSR od roku 2008 dla swoich ekip. Od roku 2011 wydajemy raporty zrównoważonego rozwoju w komunikacji zewnętrznej, obecnie w cyklu dwuletnim. Jako sygnatariusz Global Compact - największej światowej inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego biznesu - wydajemy dorocznie raport Communication on Progress, w którym dzielimy się naszymi dokonaniami oraz postępami we wdrażaniu 10 zasad GC z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

 

Plany na przyszłość / co przed nami?

W 2019 roku  Auchan Retail Polska podjęło decyzję o całkowitym wycofaniu ze sprzedaży żywego karpia, a od 2020 roku wszystkie jaja marek własnych Auchan będą z wolnego wybiegu, chowu ściółkowego i ekologicznego. Realizujemy w ten sposób naszą strategię dotyczącą dobrostanu zwierząt.

Wyprzedzając o rok legislację, Auchan Retail Polska wycofuje ze sprzedaży single use plastic.
Przed nami dalsze działania na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu żywności, Fundacja Auchan, współpraca z Partnerami: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż, DKMS i wsparcie dla nich w realizacji wspólnych celów, wraz z naszymi ekipami i klientami, którym korzystając z okazji bardzo dziękuję za zaangażowanie i wspólne zmienianie świata na plus.
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin