Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się we wrześniu o 4,1% r/r wobec wzrostu o 5,3% w sierpniu

Zmniejszenie dynamiki produkcji przemysłowej było w naszej ocenie spowodowane głównie ustąpieniem efektu niskiej bazy w sierpniu ub. r. w licznych działach przetwórstwa przemysłowego (por. MAKROpuls z 23.10.2015).

Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu aktywności w przemyśle był odnotowany we wrześniu pierwszy od jedenastu miesięcy spadek zamówień eksportowych sygnalizowany w badaniu PMI. Produkcja budowlano-montażowa obniżyła się we wrześniu o 2,5% r/r wobec wzrostu o 4,8% w sierpniu. W naszej ocenie znaczne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej we wrześniu miało charakter przejściowy, na co wskazuje nasilające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym oraz perspektywa przyspieszenia robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej w IV kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin