Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,4% r/r w październiku wobec 4,1% we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Główną przyczyną zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w październiku o 5,2% r/r wobec spadku o 2,5% we wrześniu.</p>

>

Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich jej działach, co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w budownictwie (por. MAKROpuls z 19.11.2015). Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,4% w III kw.)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,4% r/r w październiku wobec 4,1% we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Główną przyczyną zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w październiku o 5,2% r/r wobec spadku o 2,5% we wrześniu.</p>

>

Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich jej działach, co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w budownictwie (por. MAKROpuls z 19.11.2015). Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,4% w III kw.)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin