Analizy i badania

Powściągliwość EBC wstrząsnęła rynkiem walutowym

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2824 (osłabienie złotego o 0,1%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN pozostawał się w łagodnym trendzie wzrostowym. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z jego relatywnie wysoką zmiennością, czemu sprzyjała podwyższona niepewność na rynku z uwagi na posiedzenia FED (środa) oraz EBC (czwartek).</p>

>

Posiedzenie FED miało ograniczony wpływ na kurs złotego, podczas gdy mniej jastrzębie od oczekiwań inwestorów stanowisko EBC doprowadziło do przejściowego umocnienia złotego. W pi?tek osłabieniu złotego sprzyjał wzrost awersji do ryzyka po tym, jak USA i Chiny ogłosiły wprowadzenie wzajemnych ceł.

W ubiegłym tygodniu na szczególn? uwagę zasługuje znacz?ce osłabienie euro względem dolara po wspomnianym wyżej mniej jastrzębim od oczekiwań stanowisku EBC dotycz?cym perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. W efekcie, w zeszłym tygodniu złoty najsilniej tracił właśnie względem dolara (-1,5%). Osłabienie złotego, choć w mniejszej skali, widoczne było również w przypadku pozostałych głównych walut: funta brytyjskiego (-0,6%) oraz franka szwajcarskiego (-0,4%).

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prozy dane mog? być lekko negatywne dla złotego. Negatywne dla złotego może być również zaplanowane na środę wyst?pienie szefa FED, J. Powella podczas konferencji w Sintrze. Do  umocnienia złotego mog? przyczynić się natomiast krajowe dane o produkcji przemysłowej (wtorek) i sprzedaży detalicznej (czwartek). Dane o zatrudnieniu i przeciętngnoym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw, a także dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeks Philadelphia FED) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin