Analizy i badania

Posiedzenie RPP kluczowe dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3047 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W pierwszej części tygodnia złoty tracił na wartości wraz ze wzrostem światowej awersji do ryzyka. Obniżeniu popytu na ryzykowne aktywa sprzyjała deklaracja kanclerz Niemiec A. Merkel, zgodnie z któr? nie będzie ubiegała się ona o reelekcję na stanowisko przewodnicz?cego CDU, a także wzrost ryzyka politycznego we Włoszech (włoski rz?d nadal, wbrew Komisji Europejskiej, forsuje swój projekt budżetu przewiduj?cy znacz?cy wzrost deficytu sektora finansów publicznych w 2019 r.). Słabsze od oczekiwań dane nt. PKB w strefie euro nie miały istotnego wpływu na rynek. W czwartek doszło do korekty i umocnienia złotego. W pi?tek kursu EURPLN był relatywnie stabilny i oscylował w przedziale 4,31-4,32. Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nie miały istotnego wpływu na kurs EURPLN.

W ubiegłym tygodniu na szczególn? uwagę zasługuje wyraźne osłabienie złotego względem funta (o 1,2%). Było ono spowodowane w znacznym stopniu przez spadek kursu EURGBP wraz z pojawieniem się informacji wskazuj?cych na wzrost prawdopodobieństwa osi?gnięcia porozumienia w sprawie Brexitu, a także jastrzębi wydźwięk posiedzenia Banku Anglii. Zasygnalizował on szybsze tempo zacieśniania polityki monetarnej po Brexicie, w przypadku gdy dojdzie do niego w warunkach osi?gnięcia porozumienia z UE (tzw. soft Brexit). Osi?gniecie porozumienia pomiędzy Wielk? Brytani? a UE i zwi?zany z tym silny spadek niepewności mogłyby bowiem doprowadzić do przegrzania brytyjskiej gospodarki i znacz?cego wzrostu inflacji.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP, które naszym zdaniem nie wpłynie istotnie na kurs polskiej waluty. Posiedzenie FOMC, podobnie jak wstępny indeks Uniwersytetu Michigan nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralna dla kursu polskiej waluty będzie także w naszej ocenie publikacja danych o chińskim bilansie handlowym.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin