Analizy i badania

Posiedzenie FED w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich wzrosły do poziomu 1,465 (wzrost o 2pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,147 (spadek o 4pb), a obligacji 10- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,873 (spadek o 11pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia utrzymywał się spadek rentowności polskich obligacji na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości w oczekiwaniu na łagodzenie polityki monetarnej na czwartkowym posiedzeniu EBC. Wyższa od oczekiwań skala łagodzenia polityki monetarnej w strefie euro doprowadziła do wzrostu cen polskiego długu. Był on jednak przejściowy z uwagi na wypowiedź prezesa EBC M. Draghiego, zgodnie z któr? nie oczekuje on aby dalsze obniżki stóp procentowych były konieczne, co doprowadziło do wzrostu rentowności polskich obligacji. W pi?tek miała miejsce korekta, w wyniku której ceny polskiego długu nieznacznie wzrosły.

W tym tygodniu z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny polski rynek długu może charakteryzować się podwyższon? zmienności?. Uważamy, że w centrum jego uwagi będzie środowe posiedzenie FOMC. Mimo, iż nie oczekujemy zmian w polityce monetarnej FED, ewentualny jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Liczne odczyty z USA pozostan? w naszej ocenie w cieniu posiedzenia FOMC dlatego ich zagregowany wpływ na ceny polskiego długu będzie najprawdopodobniej ograniczony. Sumaryczny wpływ czwartkowej publikacji krajowej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej może oddziaływać w kierunku spadku cen polskich obligacji. W przypadku realizacji naszych prognoz neutralne dla cen polskiego długu będ? pozostałe krajowe odczyty (inflacja, bilans płatniczy, wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin