Analizy i badania

Polski eksport drobiu zdobywa rynki spoza Unii Europejskiej

<p style="text-align: justify;">Epidemia ptasiej grypy w USA oraz przypadki wirusa we Francji były przyczyną zakazu importu drobiu z tych krajów przez liczne państwa. Umożliwiło to pozostałym najważniejszym producentom drobiu (Brazylia, pozostałe kraje UE) zwiększenie swoich udziałów w rynku. Popyt na światowym rynku drobiu rośnie nieznacznie wolniej niż podaż, co wynika w większej produkcji drobiu wśród jego największych importerów. Może to w najbliższym czasie oddziaływać w kierunku umiarkowanego spadku cen drobiu i jaj.</p>

>

Od stycznia do listopada 2015 r. polski eksport drobiu w ujęciu wagowym zwiększył się o 16,6% r/r wobec 19,9% w analogicznym okresie 2014 r. Cena skupu kurcz?t zmniejszyła się w styczniu do 3,19 zł/kg (spadek o 6,6% r/r), a cena indyków obniżyła się do 5,78 zł/kg (spadek o 2,2%). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów zwiększyła się do 1,42 zł/kg (wzrost o 0,9% r/r), a pasz dla indyków zmniejszyła do 1,42 zł/kg (spadek o -2,9% r/r). W rezultacie w styczniu br. relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcz?t 2,25 wobec 2,44 przed rokiem i 2,24 grudniu, a na rynku indyków 4,09 wobec 4,06 przed rokiem i 3,96 w grudniu, wskazuj?c na nieznaczny spadek opłacalności produkcji kurcz?t i poprawę opłacalności produkcji indyków. W styczniu br. średnie ceny mięsa brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 36,2% niższe od średniej unijnej wobec 35,2% w grudniu, sygnalizuj?c utrzymuj?c? się wysok? konkurencyjność polskiego drobiu.

Od stycznia do listopada 2015 r. polski eksport jaj w ujęciu wagowym zwiększył się o 11,4% r/r wobec spadku o 4,8% w analogicznym okresie 2014 r. Wzrost dynamiki eksportu wynikał z jego silnego wzrostu na wewnętrzny rynek UE. Cena skupu jaj klasy M zmniejszyła się w styczniu do 30,20 zł/100 sztuk (spadek o 5,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek zwiększyła się do 1,10 zł/kg (wzrost o 3,2% r/r). W efekcie w styczniu br. relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 27,5 wobec 30,0 przed rokiem i 29,6 przed miesi?cem. Tym samym opłacalność produkcji jaj zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym pogorszyła się. W styczniu br. średnie ceny jaj w Polsce wyrażone w euro były o 0,8% niższe od średniej unijnej.

Oczekujemy, że rosn?cy eksport polskiego drobiu będzie w najbliższych miesi?cach oddziaływał w kierunku stopniowego zrównywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. W konsekwencji, po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena skupu kurcz?t broilerów na koniec I kw. br. ukształtuje się na poziomie ok. 3,46 zł/kg, II kw. 3,65 zł/kg, III kw. 3,63 zł/kg, a na koniec IV kw. 3,30 zł/kg. Z kolei cena skupu indyków na koniec I kw. br. wyniesie ok. 5,83 zł/kg, II kw. 6,06 zł/kg, III kw. 5,90 zł/kg i 5,89 zł/kg na koniec IV kw. Oczekujemy, że w 2016 będziemy mieć do czynienia z łagodnym wzrostem wyrównanej sezonowo ceny jaj w Polsce, w kierunku którego oddziaływać będzie rosn?cy popyt eksportowy. W konsekwencji prognozujemy, że cena skupu 100 jaj klasy M na koniec I kw. br. ukształtuje się na poziomie ok. 31,90 zł., II kw. 2016 r. 29,0 zł, III kw. 32,00 zł, a na koniec IV kw. 34,20 zł. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest ewentualne rozporzestrzenienie się przypadków ptasiej grypy w Europie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin