Aktualności firm stowarzyszonych

Polska staje się patentowym liderem Europy Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 10 lat rokrocznie rośnie liczba europejskich zgłoszeń patentowych dokonywanych przez polskie podmioty. W 2014 roku było ich 475, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 roku o 28%. Jest to równocześnie największa liczba zgłoszeń z krajów EŚW w 2014, dająca Polsce czwarte miejsce w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w tej części Europy - </strong><strong>wynika z analizy przeprowadzonej przez Crido Taxand w związku ze Światowym Dniem Własności Intelektualnej, będącej częścią II edycji <em>Raportu o stanie patentowania w Polsce</em>, który zostanie opublikowany w całości w połowie maja.</strong><strong></strong></p>

>

Coraz więcej polskich patentów w Europie

Choć liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) z Polski jest nadal stosunkowo niewielka (zaledwie 0,31% wszystkich zgłoszeń do EPO w 2014), to od 10 lat systematycznie rośnie. W latach 2005-2014 zwiększała się ona średnio kilkanaście procent rocznie. W momencie przyst?pienia Polski do UE liczba zgłoszeń wyniosła zaledwie 105, a w 2014 roku było ich już 475.

Zgłoszenie wynalazku do EPO oznacza dla polskich przedsiębiorców, że ich innowacje technologiczne mog? uzyskać ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej (i kilku innych krajów Europy). W ten sposób mog? oni zapewnić sobie monopol na docelowych rynkach, gdzie planuj? np. sprzedaż nowych produktów i usług. Zabezpieczaj? też w ten sposób interes ekonomiczny zapewniaj?c sobie wył?czność na komercjalizację wynalazku.

Polska dogania swoich s?siadów

W 2014 roku Polska miała najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO na tle Europy Środkowo-Wschodniej.   Z 475 zgłoszeniami w 2014 roku wyprzedziła drugie w kolejności Czechy (167 zgłoszeń) i tradycyjnie znan? z wysokiej kultury patentowej Słowenię (123 zgłoszenia). Następne w kolejności Węgry zgłosiły do EPO 110 wynalazków do opatentowania, pozostałe analizowane kraje EŚW poniżej 100 wynalazków.

Polska wypada też atrakcyjnie na tle EŚW pod względem dynamiki wzrostu liczby zgłoszonych do EPO wynalazków. W ci?gu 10 lat liczba zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła aż o 352%, podczas gdy w Czechach o 117%, a na Węgrzech o 39%.

W 2014 roku po raz pierwszy Polska wyprzedziła Węgry pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO na 1 mln mieszkańców i zbliżyła się do Czech. Obecnie jest na 4 miejscu w tej kategorii (z 12 zgłoszeniami/1 mln mieszkańców), podczas, gdy jeszcze w 2007 zajmowała 9 miejsce wśród 11 krajów EŚW. Jeśli Polska utrzyma dotychczasow? dynamikę wzrostu, to w najbliższych latach wyprzedzi Czechy i zbliży się do liderów EŚW – Słowenii i Estonii.

Pełna wersja II edycji Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szans? na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorcówwraz z wnioskami zostanie opublikowana w połowie maja 2015 roku.

***

O Crido Taxand

Jesteśmy pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Na rynku działamy od 2005 roku. Doradzamy międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pozyskiwania finansowania (pomoc publiczna i finansowanie dłużne) prawa oraz strategii biznesowych. W zależności od potrzeb klientów ł?czymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracuj?c w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagaj? klientom w różnych obszarach ich działania.

Jako jedyna firma doradcza w Polsce należymy do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej   zarówno w kraju, jak i zagranic?.

O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2 000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Polska staje się patentowym liderem Europy Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 10 lat rokrocznie rośnie liczba europejskich zgłoszeń patentowych dokonywanych przez polskie podmioty. W 2014 roku było ich 475, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 roku o 28%. Jest to równocześnie największa liczba zgłoszeń z krajów EŚW w 2014, dająca Polsce czwarte miejsce w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w tej części Europy - </strong><strong>wynika z analizy przeprowadzonej przez Crido Taxand w związku ze Światowym Dniem Własności Intelektualnej, będącej częścią II edycji <em>Raportu o stanie patentowania w Polsce</em>, który zostanie opublikowany w całości w połowie maja.</strong><strong></strong></p>

>

Coraz więcej polskich patentów w Europie

Choć liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) z Polski jest nadal stosunkowo niewielka (zaledwie 0,31% wszystkich zgłoszeń do EPO w 2014), to od 10 lat systematycznie rośnie. W latach 2005-2014 zwiększała się ona średnio kilkanaście procent rocznie. W momencie przyst?pienia Polski do UE liczba zgłoszeń wyniosła zaledwie 105, a w 2014 roku było ich już 475.

Zgłoszenie wynalazku do EPO oznacza dla polskich przedsiębiorców, że ich innowacje technologiczne mog? uzyskać ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej (i kilku innych krajów Europy). W ten sposób mog? oni zapewnić sobie monopol na docelowych rynkach, gdzie planuj? np. sprzedaż nowych produktów i usług. Zabezpieczaj? też w ten sposób interes ekonomiczny zapewniaj?c sobie wył?czność na komercjalizację wynalazku.

Polska dogania swoich s?siadów

W 2014 roku Polska miała najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO na tle Europy Środkowo-Wschodniej.   Z 475 zgłoszeniami w 2014 roku wyprzedziła drugie w kolejności Czechy (167 zgłoszeń) i tradycyjnie znan? z wysokiej kultury patentowej Słowenię (123 zgłoszenia). Następne w kolejności Węgry zgłosiły do EPO 110 wynalazków do opatentowania, pozostałe analizowane kraje EŚW poniżej 100 wynalazków.

Polska wypada też atrakcyjnie na tle EŚW pod względem dynamiki wzrostu liczby zgłoszonych do EPO wynalazków. W ci?gu 10 lat liczba zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła aż o 352%, podczas gdy w Czechach o 117%, a na Węgrzech o 39%.

W 2014 roku po raz pierwszy Polska wyprzedziła Węgry pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO na 1 mln mieszkańców i zbliżyła się do Czech. Obecnie jest na 4 miejscu w tej kategorii (z 12 zgłoszeniami/1 mln mieszkańców), podczas, gdy jeszcze w 2007 zajmowała 9 miejsce wśród 11 krajów EŚW. Jeśli Polska utrzyma dotychczasow? dynamikę wzrostu, to w najbliższych latach wyprzedzi Czechy i zbliży się do liderów EŚW – Słowenii i Estonii.

Pełna wersja II edycji Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szans? na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorcówwraz z wnioskami zostanie opublikowana w połowie maja 2015 roku.

***

O Crido Taxand

Jesteśmy pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Na rynku działamy od 2005 roku. Doradzamy międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pozyskiwania finansowania (pomoc publiczna i finansowanie dłużne) prawa oraz strategii biznesowych. W zależności od potrzeb klientów ł?czymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracuj?c w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagaj? klientom w różnych obszarach ich działania.

Jako jedyna firma doradcza w Polsce należymy do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej   zarówno w kraju, jak i zagranic?.

O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2 000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin