Analizy i badania

Polska Agencja Prasowa poinformowała w ubiegłym tygodniu o propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących zmian w OFE

<p style="text-align: justify;">Zakłada ona przekazanie aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz zapisanie ich równowartości na subkontach w ZUS.</p>

>

W naszej ocenie to rozwi?zanie, skutkuj?ce faktycznym przejęciem przez skarb państwa kontroli nad wieloma spółkami notowanymi na GPW i wysokim prawdopodobieństwem stopniowej wyprzedaży akcji tych spółek przez skarb państwa, byłoby negatywne dla polskiej giełdy, złotego oraz cen długu. W pi?tek we wspólnym komunikacie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów, opublikowanym najprawdopodobniej w celu zmniejszenia niepewności co do bazowego scenariusza przyszłych zmian w OFE, podkreślono, że propozycje MRPiPS należy interpretować jako robocze i zgodne z wcześniejsz? koncepcj?, tj. przekazaniem 25% aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej, a pozostałej części do systemu III-filarowego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Polska Agencja Prasowa poinformowała w ubiegłym tygodniu o propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących zmian w OFE

<p style="text-align: justify;">Zakłada ona przekazanie aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz zapisanie ich równowartości na subkontach w ZUS.</p>

>

W naszej ocenie to rozwi?zanie, skutkuj?ce faktycznym przejęciem przez skarb państwa kontroli nad wieloma spółkami notowanymi na GPW i wysokim prawdopodobieństwem stopniowej wyprzedaży akcji tych spółek przez skarb państwa, byłoby negatywne dla polskiej giełdy, złotego oraz cen długu. W pi?tek we wspólnym komunikacie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów, opublikowanym najprawdopodobniej w celu zmniejszenia niepewności co do bazowego scenariusza przyszłych zmian w OFE, podkreślono, że propozycje MRPiPS należy interpretować jako robocze i zgodne z wcześniejsz? koncepcj?, tj. przekazaniem 25% aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej, a pozostałej części do systemu III-filarowego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin