Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

„Pologne – Partenaire d’Affaires”, Guide 2016/2017

<p style="text-align: justify;"><strong>Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji naszej publikacji – Przewodniku „<em>Pologne – Partenaire d’Affaires”</em>, <em>Guide 2016/2017</em>, </strong>którego zadaniem jest przedstawienie możliwości inwestowania w Polsce oraz promocja polskich firm na rynku francuskim. Przewodnik zawierał będzie niezbędne informacje dotyczące  funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.</p>

>

Groupe ESPRO, Francusko – Polska Grupa Doradcza ł?czy przedsiębiorców oraz regiony z Polski i Francji, chc?ce nawi?zać kontakty biznesowe. Od lat zajmujemy się budowaniem platformy współpracy między polskimi i francuskimi podmiotami gospodarczymi.

Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji naszej publikacji – Przewodniku „Pologne – Partenaire d’Affaires”, Guide 2016/2017, którego zadaniem jest przedstawienie możliwości inwestowania w Polsce oraz promocja polskich firm na rynku francuskim. Przewodnik zawierał będzie niezbędne informacje dotycz?ce   funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.

Przewodnik będzie szeroko dystrybuowany (w wersji drukowanej i elektronicznej): m.in. udostępniany we francuskich oraz polskich instytucjach wspieraj?cych wymianę handlow?, na konferencjach, spotkaniach i w internecie. Planowany termin publikacji to I kwartał 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami dotycz?cymi Przewodnika i zachęcamy do wykorzystania tej formy promocji swoich usług i towarów na rynku francuskim.  

PRZEWODNIK – DLACZEGO WARTO SIĘ W NIM ZNALEŹĆ?


Cele powstania Przewodnika

Przewodnik Pologne – Partenaire d’Affaires powstaje w celu przedstawienia francuskim przedsiębiorcom możliwości inwestowania w Polsce, wypromowania polskich firm na francuskim rynku, a także ułatwienia nawi?zywania kontaktów handlowych między firmami i regionami obu tych państw. Przewodnik będzie sygnowany znakiem Marki Polskiej Gospodarki

Zawartość przewodnika

Przewodnik zawierał będzie wszystkie niezbędne informacje dotycz?ce funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Pomog? one zagranicznym inwestorom w poznaniu obowi?zuj?cych w Polsce przepisów oraz procedur zakładania i funkcjonowania firm. Ponadto publikacja będzie miała charakter poradnika, informuj?cego o najważniejszych regulacjach prawnych, finansowo-podatkowych, ubezpieczeniach społecznych,   zamówieniach publicznych, zagadnieniach zwi?zanych z delegowaniem pracowników, a   także nabywaniem nieruchomości i realizacj? przedsięwzięć promocyjnych. W Przewodniku zawarte zostan? także prezentacje polskich przedsiębiorców (zainteresowanych promocj? swoich usług i towarów we Francji) oraz miast, gmin, specjalnych stref ekonomicznych, a także innych podmiotów chc?cych zachęcić francuskich biznesmenów do zainwestowania w Polsce. Znajdzie się w nim również część informacyjna dotycz?ca RP (m.in. dane statystyczne, wskaźniki ekonomiczne).

Dystrybucja

Planowany termin publikacji to pierwszy kwartał 2016 roku. Przewodnik zostanie wydany w języku francuskim na papierze kredowym, w   formacie A4 (148 mm/210 mm, 100) Dystrybucja wydania drukowanego obejmie francuskie oraz polskie instytucje wspieraj?ce zagraniczn? wymianę handlow? ( m.in. izby przemysłowo-handlowe, konsulaty, wydział Promocji i Handlu Ambasady Polski w Paryżu) oraz szereg konferencji i spotkań biznesowych organizowanych przez Francusko – Polsk? Grupę Doradcz? oraz Francusk? Izbę Przemysłowo-handlow?. Przewodnik będzie także dystrybuowany drog? elektroniczn?. Tak szeroka dystrybucja pozwoli dotrzeć z Państwa ofert? do wielu francuskich inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych nawi?zaniem lub rozwijaniem kontaktów biznesowych w Polsce.

PARTNERZY

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest zwi?zkiem pracodawców, zrzeszaj?cym obecnie ponad 450 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim. CCIFP od 20 lat działa na rzecz pogłębiania partnerstwa polsko-francuskiego w biznesie. CCIFP współpracuje ze Zwi?zkiem Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych ACFCI (www.acfci.cci.fr) i działa w ramach struktur Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granica UCCIFE (www.uccife.org).

AGERON Polska – współautor Przewodnika. AGERON jest m.in. autorem pierwszej w Polsce   koncepcji wizualnej dla programu promocji polskiej gospodarki oraz   opracowania (na zlecenie   Ministra Gospodarki) koncepcji funkcjonalnej Portalu Promocji Eksportu.

Moduły reklamowe

Zachęcamy do promowania swojej firmy, regionu, gminy lub miasta w Przewodniku. To dla Państwa idealna okazja bezpośredniego dotarcia do zagranicznych przedsiębiorców, zainteresowanych zainwestowaniem w Polsce, oraz poszerzenia swoich rynków zbytu. Przemyślany i skuteczny sposób dystrybucji gwarantuje, że Państwa reklama dotrze do osób rzeczywiście zainteresowanych nawi?zaniem współpracy i rozwijaniem kontaktów biznesowych. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi możliwościami promocji. Oferujemy zróżnicowane wielkości modułów reklamowych, jesteśmy również otwarci na Państwa indywidualne propozycje.  

 • Moduł cała strona (175 mm x 297 mm)
 • Okładka tylna – cała strona ((175 mm x 297 mm)
 • Moduł  ? strony (175 mm x 85 mm lub 85 mm x 252 mm) Oferujemy atrakcyjne warunki płatności w ratach:

I rata (49% kwoty) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność na podstawie faktury zaliczkowej,

II rata (51 % kwoty) w terminie 14 dni   po wydaniu Przewodnika   Pologne – Partenaire d’Affaires - Guide 2016/2017. Płatność na podstawie wystawionej faktury VAT.

Dlaczego warto zaprezentować się w Przewodniku Pologne – Partenaire d’affaires ?

 • Pozwala on dotrzeć do szerokiego grona zagranicznych firm realnie zainteresowanych współprac? i inwestycjami w Polsce
 • Daje możliwość promowania swoich produktów / usług / regionu / miasta / gminy we Francji
 • Ułatwia nawi?zanie kontaktów, wymiany handlowej oraz znalezienie partnerów biznesowych
 • Prestiżowy charakter publikacji zwiększawiarygodność Państwa firmy.
 • Internetowa wersja publikacji dostępna za darmo bez ograniczeń czasowych dociera do ogromnej ilości potencjalnych czytelników i kontrahentów.

Osoba do kontaktu:

Artur JAROSZ
Mail : artur.jarosz@groupespro.com
Mobil Fr :       +33  646 671 664obil Pl  :     + 48  728  889  237

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

„Pologne – Partenaire d’Affaires”, Guide 2016/2017

<p style="text-align: justify;"><strong>Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji naszej publikacji – Przewodniku „<em>Pologne – Partenaire d’Affaires”</em>, <em>Guide 2016/2017</em>, </strong>którego zadaniem jest przedstawienie możliwości inwestowania w Polsce oraz promocja polskich firm na rynku francuskim. Przewodnik zawierał będzie niezbędne informacje dotyczące  funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.</p>

>

Groupe ESPRO, Francusko – Polska Grupa Doradcza ł?czy przedsiębiorców oraz regiony z Polski i Francji, chc?ce nawi?zać kontakty biznesowe. Od lat zajmujemy się budowaniem platformy współpracy między polskimi i francuskimi podmiotami gospodarczymi.

Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji naszej publikacji – Przewodniku „Pologne – Partenaire d’Affaires”, Guide 2016/2017, którego zadaniem jest przedstawienie możliwości inwestowania w Polsce oraz promocja polskich firm na rynku francuskim. Przewodnik zawierał będzie niezbędne informacje dotycz?ce   funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.

Przewodnik będzie szeroko dystrybuowany (w wersji drukowanej i elektronicznej): m.in. udostępniany we francuskich oraz polskich instytucjach wspieraj?cych wymianę handlow?, na konferencjach, spotkaniach i w internecie. Planowany termin publikacji to I kwartał 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami dotycz?cymi Przewodnika i zachęcamy do wykorzystania tej formy promocji swoich usług i towarów na rynku francuskim.  

PRZEWODNIK – DLACZEGO WARTO SIĘ W NIM ZNALEŹĆ?


Cele powstania Przewodnika

Przewodnik Pologne – Partenaire d’Affaires powstaje w celu przedstawienia francuskim przedsiębiorcom możliwości inwestowania w Polsce, wypromowania polskich firm na francuskim rynku, a także ułatwienia nawi?zywania kontaktów handlowych między firmami i regionami obu tych państw. Przewodnik będzie sygnowany znakiem Marki Polskiej Gospodarki

Zawartość przewodnika

Przewodnik zawierał będzie wszystkie niezbędne informacje dotycz?ce funkcjonowania polskiego rynku oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Pomog? one zagranicznym inwestorom w poznaniu obowi?zuj?cych w Polsce przepisów oraz procedur zakładania i funkcjonowania firm. Ponadto publikacja będzie miała charakter poradnika, informuj?cego o najważniejszych regulacjach prawnych, finansowo-podatkowych, ubezpieczeniach społecznych,   zamówieniach publicznych, zagadnieniach zwi?zanych z delegowaniem pracowników, a   także nabywaniem nieruchomości i realizacj? przedsięwzięć promocyjnych. W Przewodniku zawarte zostan? także prezentacje polskich przedsiębiorców (zainteresowanych promocj? swoich usług i towarów we Francji) oraz miast, gmin, specjalnych stref ekonomicznych, a także innych podmiotów chc?cych zachęcić francuskich biznesmenów do zainwestowania w Polsce. Znajdzie się w nim również część informacyjna dotycz?ca RP (m.in. dane statystyczne, wskaźniki ekonomiczne).

Dystrybucja

Planowany termin publikacji to pierwszy kwartał 2016 roku. Przewodnik zostanie wydany w języku francuskim na papierze kredowym, w   formacie A4 (148 mm/210 mm, 100) Dystrybucja wydania drukowanego obejmie francuskie oraz polskie instytucje wspieraj?ce zagraniczn? wymianę handlow? ( m.in. izby przemysłowo-handlowe, konsulaty, wydział Promocji i Handlu Ambasady Polski w Paryżu) oraz szereg konferencji i spotkań biznesowych organizowanych przez Francusko – Polsk? Grupę Doradcz? oraz Francusk? Izbę Przemysłowo-handlow?. Przewodnik będzie także dystrybuowany drog? elektroniczn?. Tak szeroka dystrybucja pozwoli dotrzeć z Państwa ofert? do wielu francuskich inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych nawi?zaniem lub rozwijaniem kontaktów biznesowych w Polsce.

PARTNERZY

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest zwi?zkiem pracodawców, zrzeszaj?cym obecnie ponad 450 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim. CCIFP od 20 lat działa na rzecz pogłębiania partnerstwa polsko-francuskiego w biznesie. CCIFP współpracuje ze Zwi?zkiem Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych ACFCI (www.acfci.cci.fr) i działa w ramach struktur Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granica UCCIFE (www.uccife.org).

AGERON Polska – współautor Przewodnika. AGERON jest m.in. autorem pierwszej w Polsce   koncepcji wizualnej dla programu promocji polskiej gospodarki oraz   opracowania (na zlecenie   Ministra Gospodarki) koncepcji funkcjonalnej Portalu Promocji Eksportu.

Moduły reklamowe

Zachęcamy do promowania swojej firmy, regionu, gminy lub miasta w Przewodniku. To dla Państwa idealna okazja bezpośredniego dotarcia do zagranicznych przedsiębiorców, zainteresowanych zainwestowaniem w Polsce, oraz poszerzenia swoich rynków zbytu. Przemyślany i skuteczny sposób dystrybucji gwarantuje, że Państwa reklama dotrze do osób rzeczywiście zainteresowanych nawi?zaniem współpracy i rozwijaniem kontaktów biznesowych. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi możliwościami promocji. Oferujemy zróżnicowane wielkości modułów reklamowych, jesteśmy również otwarci na Państwa indywidualne propozycje.  

 • Moduł cała strona (175 mm x 297 mm)
 • Okładka tylna – cała strona ((175 mm x 297 mm)
 • Moduł  ? strony (175 mm x 85 mm lub 85 mm x 252 mm) Oferujemy atrakcyjne warunki płatności w ratach:

I rata (49% kwoty) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność na podstawie faktury zaliczkowej,

II rata (51 % kwoty) w terminie 14 dni   po wydaniu Przewodnika   Pologne – Partenaire d’Affaires - Guide 2016/2017. Płatność na podstawie wystawionej faktury VAT.

Dlaczego warto zaprezentować się w Przewodniku Pologne – Partenaire d’affaires ?

 • Pozwala on dotrzeć do szerokiego grona zagranicznych firm realnie zainteresowanych współprac? i inwestycjami w Polsce
 • Daje możliwość promowania swoich produktów / usług / regionu / miasta / gminy we Francji
 • Ułatwia nawi?zanie kontaktów, wymiany handlowej oraz znalezienie partnerów biznesowych
 • Prestiżowy charakter publikacji zwiększawiarygodność Państwa firmy.
 • Internetowa wersja publikacji dostępna za darmo bez ograniczeń czasowych dociera do ogromnej ilości potencjalnych czytelników i kontrahentów.

Osoba do kontaktu:

Artur JAROSZ
Mail : artur.jarosz@groupespro.com
Mobil Fr :       +33  646 671 664obil Pl  :     + 48  728  889  237

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin