Aktualności firm stowarzyszonych

Połączenie kancelarii Raczkowski Paruch oraz Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska

<p style="text-align: justify;" lang="it-IT" align="justify"><span style="font-family: Cambria, serif;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span>1 września 2017 r. Kancelaria Raczkowski Paruch łączy się z Kancelarią Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska. Iwona Jaroszewska – Ignatowska, obejmuje stanowisko partnera w  kancelarii Raczkowski Paruch. </span></span></span></p>

>

Iwona Jaroszewska – Ignatowska jest radc? prawnym, doktorem nauk prawnych, cenionym specjalist? prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, które zdobyła jako dyrektor działu prawnego firmy doradczej oraz in-house w firmie korporacyjnej oraz prowadz?c przez ostatnie 10 lat Kancelarię Prawa Pracy, w której zarz?dzała 8-osobowym zespołem prawników, obsługuj?cym w sposób stały kilkudziesięciu klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w   problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewn?trzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwi?zywaniu umów o   pracę, negocjacji ze zwi?zkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości. Jako uczelniany wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzi również wykłady podczas konwentów, konferencji i   sympozjów, a także warsztaty z zakresu prawa pracy dla osób zarz?dzaj?cych pracownikami, podczas których rozwi?zuje praktyczne problemy zwi?zane z codziennym zarz?dzaniem pracownikami. Jest także autork? licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch doł?czy wraz z mec. Iwon? Jaroszewsk? – Ignatowsk? grono sześciu prawników:

 • Agnieszka Anusewicz, adwokat, prawnik
 • Nicole Gerwat, radca prawny, prawnik
 • Rafał Jaroszyński, radca prawny, starszy prawnik
 • Grzegorz Larek, aplikant radcowski, prawnik
 • Piotr Lewandowski, radca prawny, starszy prawnik
 • Marcin Sanetra, aplikant radcowski, prawnik

Raczkowski Paruch to butikowa kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarz?dzania HR. Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy: bież?ca obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, mobbingu, zwolnień indywidualnych i   grupowych, relacji ze zwi?zkami zawodowymi, sporów s?dowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, global mobility i prawa imigracyjnego, ochrony danych osobowych, spraw dotycz?cych ZUS, ZFŚS, compliance & business crime, wynagrodzeń w   sektorze finansowym oraz podatków.

Po poł?czeniu zespół kancelarii Raczkowski Paruch będzie liczył 51 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w Polsce. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego stowarzyszenia prawniczego na świecie, które oferuje doradztwo prawne i skoordynowan? poradę w   obszarze prawa pracy w ponad 50 jurysdykcjach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Połączenie kancelarii Raczkowski Paruch oraz Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska

<p style="text-align: justify;" lang="it-IT" align="justify"><span style="font-family: Cambria, serif;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span>1 września 2017 r. Kancelaria Raczkowski Paruch łączy się z Kancelarią Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska. Iwona Jaroszewska – Ignatowska, obejmuje stanowisko partnera w  kancelarii Raczkowski Paruch. </span></span></span></p>

>

Iwona Jaroszewska – Ignatowska jest radc? prawnym, doktorem nauk prawnych, cenionym specjalist? prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, które zdobyła jako dyrektor działu prawnego firmy doradczej oraz in-house w firmie korporacyjnej oraz prowadz?c przez ostatnie 10 lat Kancelarię Prawa Pracy, w której zarz?dzała 8-osobowym zespołem prawników, obsługuj?cym w sposób stały kilkudziesięciu klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w   problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewn?trzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwi?zywaniu umów o   pracę, negocjacji ze zwi?zkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości. Jako uczelniany wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzi również wykłady podczas konwentów, konferencji i   sympozjów, a także warsztaty z zakresu prawa pracy dla osób zarz?dzaj?cych pracownikami, podczas których rozwi?zuje praktyczne problemy zwi?zane z codziennym zarz?dzaniem pracownikami. Jest także autork? licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch doł?czy wraz z mec. Iwon? Jaroszewsk? – Ignatowsk? grono sześciu prawników:

 • Agnieszka Anusewicz, adwokat, prawnik
 • Nicole Gerwat, radca prawny, prawnik
 • Rafał Jaroszyński, radca prawny, starszy prawnik
 • Grzegorz Larek, aplikant radcowski, prawnik
 • Piotr Lewandowski, radca prawny, starszy prawnik
 • Marcin Sanetra, aplikant radcowski, prawnik

Raczkowski Paruch to butikowa kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarz?dzania HR. Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy: bież?ca obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, mobbingu, zwolnień indywidualnych i   grupowych, relacji ze zwi?zkami zawodowymi, sporów s?dowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, global mobility i prawa imigracyjnego, ochrony danych osobowych, spraw dotycz?cych ZUS, ZFŚS, compliance & business crime, wynagrodzeń w   sektorze finansowym oraz podatków.

Po poł?czeniu zespół kancelarii Raczkowski Paruch będzie liczył 51 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w Polsce. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego stowarzyszenia prawniczego na świecie, które oferuje doradztwo prawne i skoordynowan? poradę w   obszarze prawa pracy w ponad 50 jurysdykcjach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.