Aktualności firm stowarzyszonych

Połączenie kancelarii Hogan & Hartson oraz Lovells

<p><span><span>1 maja 2010 nastąpiło połączenie dw&oacute;ch kancelarii prawnych Hogan &amp; Hartson oraz Lovells. Powstała nowa kancelaria - Hogan Lovells zatrudniająca około 2500 prawnik&oacute;w w ponad 40 krajach - w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce P&oacute;łnocnej i Łacińskiej. </span></span></p>

>

Hogan Lovells znajdzie się w pierwszej dziesi?tce światowych kancelarii pod względem zatrudnienia oraz przychodów. Według Global Arbitration Review będzie trzeci? największ? kancelari? prawn? zajmuj?c? się arbitrażem. Jednocześnie Hogan Lovells zajmie 11 miejsce wśród kancelarii obsługuj?cych transakcje fuzji i przejęć.

Hogan Lovells to kancelaria świadcz?ca usługi na najwyższym poziomie we wszystkich dziedzinach prawa, w tym między innymi w zakresie: rozwi?zywania sporów, spraw regulacyjnych, antymonopolowych, prawa handlowego (fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych), rynków finansowych, własności intelektualnej i nieruchomości.

Klienci Hogan Lovells uzyskuj? dostęp do specjalistycznej wiedzy prawniczej w kluczowych sektorach gospodarki obejmuj?cych: energetykę, usługi finansowe, telekomunikację, media i technologie, sektor farmaceutyczny, przemysł wytwórczy, nieruchomości, zasoby naturalne i infrastrukturę.

1 maja 2010 warszawski oddział Kancelarii prawnej Lovells zmienił nazwę na Hogan Lovells.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin