Analizy i badania

Pojazdy elektryczne napędzane energią z ogniw paliwowych zmienią branżę motoryzacyjną

<p style="text-align: justify;"><strong>Z badania KPMG wynika, że najważniejszym trendem wskazującym  kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego są obecnie pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych. Z odpowiedzi ponad 900 przedstawicieli kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych wynika jednak, że na rynku w dłuższym okresie współistnieć będzie kilka rodzajów układów napędowych, a ich popularność będzie zależała od charakteru wykorzystania pojazdów, lokalnych przepisów i preferencji klientów. Jednocześnie aż 3 na 4 menedżerów z branży uważa, że udział pojazdów wyprodukowanych w Europie Zachodniej będzie mniejszy o 5% do 2030 roku, a produkcja w dużej mierze przeniesie się do krajów azjatyckich.</strong></p>

>

Pojazdy elektryczne napędzane w oparciu o ogniwa paliwowe trendem nr 1 w motoryzacji

W tegorocznej edycji badania KPMG, 52% przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej wskazało rozwój pojazdów elektrycznych napędzanych energi? generowan? przez ogniwa paliwowe jako najważniejszy trend w branży motoryzacyjnej. Na drugim miejscu znalazła się digitalizacja i zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem (50%) oraz rozwój pojazdów o napędzie akumulatorowym (49%) i hybrydowe pojazdy elektryczne (47%). Zdaniem respondentów badania najmniej istotnymi trendami s? zmniejszenie pojemności i optymalizacja silników spalinowych (35%), a  także racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej (31%).  

Wpływ pojazdów elektrycznych napędzanych przy użyciu ogniw paliwowych na branżę motoryzacyjn? wci?ż rośnie. Jeszcze dwa lata temu ten rodzaj napędu był wskazywany przez respondentów naszego badania na 5. miejscu, a w tym roku zast?pił na miejscu 1. pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym. Menedżerowie z sektora nie maj? w?tpliwości, że napędy elektryczne s? kluczowe dla przyszłości branży, świadczy o tym choćby fakt, że 3 z 5 pierwszych pozycji zajmuj? właśnie technologie zaliczane do tej grupy –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

  

Konkurencja firm motoryzacyjnych z firmami technologicznymi

Obecność globalnych firm technologicznych jest w branży motoryzacyjnej coraz większa. 50 głównych producentów samochodów stanowi zaledwie 20% kapitalizacji rynkowej 15 największych firm technologicznych (w 2010 roku stanowiły one 40%). Ponad połowa zarz?dzaj?cych z branży motoryzacyjnej (56%) przewiduje, że liczba dealerów samochodowych do roku 2025 spadnie o 30-50%. Jeśli tradycyjni producenci samochodów chc? realnie konkurować z technologicznymi gigantami o dużo większych możliwościach finansowych, musz? współpracować i szukać partnerstw biznesowych.  

Bezpieczeństwo danych jako standardowe wyposażenie

W badaniu KPMG ponad 80% menedżerów wskazało, że wykorzystanie danych nt. kierowcy i  samochodu będzie podstaw? przyszłego modelu biznesowego przemysłu motoryzacyjnego. Oznacza to, że popularny termin „wyposażenie standardowe” będzie musiało być zdefiniowane na nowo – zdaniem 85% menedżerów i 75% klientów bezpieczeństwo danych będzie warunkiem zakupu samochodu w przyszłości.  

Znaczenie firm teleinformatycznych w branży motoryzacyjnej stale rośnie. Samochód przestaje już być samodzielnym produktem, a staje się elementem szeregu usług, w zwi?zku z którymi jest wykorzystywany. S? to głównie usługi oparte o dane teleinformatyczne, st?d wzrost znaczenia kwestii bezpieczeństwa zwi?zanych z nimi danych  –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Z raportu KPMG wynika, że w przyszłości problematyczne stanie się rozróżnienie modeli biznesowych dotycz?cych transportu ludzi i towarów. Usługi dostaw z wykorzystaniem samochodów autonomicznych, oparte na współdzieleniu i nowych platformach usługowych zrewolucjonizuj? schematy mobilności i doprowadz? do poł?czenia mobilności i logistyki. 73% kadry kierowniczej w branży jest przekonanych, że za  10 lat tradycyjne rozwi?zania transportu publicznego mogłyby zostać zast?pione autonomicznymi pojazdami na ż?danie.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Coroczny raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey” analizuje wiod?ce trendy w branży motoryzacyjnej na świecie. Edycja 2018 powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ponad 900 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej, prezesów, dyrektorów, członków zarz?dów oraz menedżerów. Badanie przeprowadzono między lipcem a listopadem 2017 roku metod? kwestionariuszy online. Wśród przebadanych respondentów około 1/3 pochodzi z firm z Europy Zachodniej i Wschodniej, 16% kadry kierowniczej znajduje się w Indiach 15%. pochodzi z Chin, 13% z Ameryki Północnej i  Południowej, a 12 % z regionu obejmuj?cego kraje azjatyckie.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718  613

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Pojazdy elektryczne napędzane energią z ogniw paliwowych zmienią branżę motoryzacyjną

<p style="text-align: justify;"><strong>Z badania KPMG wynika, że najważniejszym trendem wskazującym  kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego są obecnie pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych. Z odpowiedzi ponad 900 przedstawicieli kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych wynika jednak, że na rynku w dłuższym okresie współistnieć będzie kilka rodzajów układów napędowych, a ich popularność będzie zależała od charakteru wykorzystania pojazdów, lokalnych przepisów i preferencji klientów. Jednocześnie aż 3 na 4 menedżerów z branży uważa, że udział pojazdów wyprodukowanych w Europie Zachodniej będzie mniejszy o 5% do 2030 roku, a produkcja w dużej mierze przeniesie się do krajów azjatyckich.</strong></p>

>

Pojazdy elektryczne napędzane w oparciu o ogniwa paliwowe trendem nr 1 w motoryzacji

W tegorocznej edycji badania KPMG, 52% przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej wskazało rozwój pojazdów elektrycznych napędzanych energi? generowan? przez ogniwa paliwowe jako najważniejszy trend w branży motoryzacyjnej. Na drugim miejscu znalazła się digitalizacja i zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem (50%) oraz rozwój pojazdów o napędzie akumulatorowym (49%) i hybrydowe pojazdy elektryczne (47%). Zdaniem respondentów badania najmniej istotnymi trendami s? zmniejszenie pojemności i optymalizacja silników spalinowych (35%), a  także racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej (31%).  

Wpływ pojazdów elektrycznych napędzanych przy użyciu ogniw paliwowych na branżę motoryzacyjn? wci?ż rośnie. Jeszcze dwa lata temu ten rodzaj napędu był wskazywany przez respondentów naszego badania na 5. miejscu, a w tym roku zast?pił na miejscu 1. pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym. Menedżerowie z sektora nie maj? w?tpliwości, że napędy elektryczne s? kluczowe dla przyszłości branży, świadczy o tym choćby fakt, że 3 z 5 pierwszych pozycji zajmuj? właśnie technologie zaliczane do tej grupy –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

  

Konkurencja firm motoryzacyjnych z firmami technologicznymi

Obecność globalnych firm technologicznych jest w branży motoryzacyjnej coraz większa. 50 głównych producentów samochodów stanowi zaledwie 20% kapitalizacji rynkowej 15 największych firm technologicznych (w 2010 roku stanowiły one 40%). Ponad połowa zarz?dzaj?cych z branży motoryzacyjnej (56%) przewiduje, że liczba dealerów samochodowych do roku 2025 spadnie o 30-50%. Jeśli tradycyjni producenci samochodów chc? realnie konkurować z technologicznymi gigantami o dużo większych możliwościach finansowych, musz? współpracować i szukać partnerstw biznesowych.  

Bezpieczeństwo danych jako standardowe wyposażenie

W badaniu KPMG ponad 80% menedżerów wskazało, że wykorzystanie danych nt. kierowcy i  samochodu będzie podstaw? przyszłego modelu biznesowego przemysłu motoryzacyjnego. Oznacza to, że popularny termin „wyposażenie standardowe” będzie musiało być zdefiniowane na nowo – zdaniem 85% menedżerów i 75% klientów bezpieczeństwo danych będzie warunkiem zakupu samochodu w przyszłości.  

Znaczenie firm teleinformatycznych w branży motoryzacyjnej stale rośnie. Samochód przestaje już być samodzielnym produktem, a staje się elementem szeregu usług, w zwi?zku z którymi jest wykorzystywany. S? to głównie usługi oparte o dane teleinformatyczne, st?d wzrost znaczenia kwestii bezpieczeństwa zwi?zanych z nimi danych  –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Z raportu KPMG wynika, że w przyszłości problematyczne stanie się rozróżnienie modeli biznesowych dotycz?cych transportu ludzi i towarów. Usługi dostaw z wykorzystaniem samochodów autonomicznych, oparte na współdzieleniu i nowych platformach usługowych zrewolucjonizuj? schematy mobilności i doprowadz? do poł?czenia mobilności i logistyki. 73% kadry kierowniczej w branży jest przekonanych, że za  10 lat tradycyjne rozwi?zania transportu publicznego mogłyby zostać zast?pione autonomicznymi pojazdami na ż?danie.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Coroczny raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey” analizuje wiod?ce trendy w branży motoryzacyjnej na świecie. Edycja 2018 powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ponad 900 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej, prezesów, dyrektorów, członków zarz?dów oraz menedżerów. Badanie przeprowadzono między lipcem a listopadem 2017 roku metod? kwestionariuszy online. Wśród przebadanych respondentów około 1/3 pochodzi z firm z Europy Zachodniej i Wschodniej, 16% kadry kierowniczej znajduje się w Indiach 15%. pochodzi z Chin, 13% z Ameryki Północnej i  Południowej, a 12 % z regionu obejmuj?cego kraje azjatyckie.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718  613

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.