Aktualności firm stowarzyszonych

Podwyższona zmienność stawek IRS ze względu na epidemię koronawirusa

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,78 (spadek o 3 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,77 (spadek o 8pb), a 10-letnie do 1,84 (spadek o 11pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu był on efektem nasilenia obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie ze względu na epidemię koronawirusa

Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych w USA. Rynek obecnie wycenia, że do końca br. FED obniży stopy procentowe o 50 pb (25 pb w czerwcu i 25 pb w grudniu). Zarówno publikacje licznych krajowych danych oraz wstępnych indeksów PMI dla strefy euro miały ograniczony wpływ na rynek. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2020 r. i 2021 r. za 4,1 mld PLN i za taką samą kwotę sprzedało obligacje o 2-, 4-, 5-, 9- i 27-letnich terminach zapadalności przy popycie równym 5,1 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Finalny szacunek polskiego PKB nie spotka się naszym zdaniem z istotną reakcją rynkową. Neutralne dla krzywej będą również dane z - USA (drugi szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), finalny szacunek polskiego PKB oraz indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19