Analizy i badania

Piątkowa decyzja Moody’s może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4299 (osłabienie złotego o 1,4%).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku, podobnie jak inne waluty rynków wschodz?cych, złoty tracił na wartości. Przyczyniło się do tego zwiększenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlone w spadkach głównych indeksów giełdowych i wzroście indeksu VIX. W kierunku osłabienia kursu złotego oddziaływało również pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie sygnalizowane przez spadek indeksu PMI oraz upublicznienie listu, w którym minister finansów P. Szałamacha prosił prezesa Trybunału Konstytucyjnego A. Rzeplińskiego o wstrzymanie się od publicznych wypowiedzi przed ocen? ratingu Polski przez agencję Moody’s. W pi?tek, po opublikowaniu gorszych od konsensusu danych z rynku pracy w USA doszło do przejściowego umocnienia złotego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie zaplanowana na pi?tek ocena ratingu Polski przez agencję Moody’s. Uważamy, że agencja obniży długoterminowy rating Polski, co będzie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego w kolejnym tygodniu (decyzja zostanie ogłoszona najprawdopodobniej po zamknięciu europejskich rynków). Do lekkiej deprecjacji polskiej waluty może również przyczynić się publikacja krajowych danych o PKB. Pozostałe odczyty (PKB w strefie euro i Niemczech, sprzedaż detaliczna w USA i indeks Uniwersytetu Michigan oraz inflacja w Polsce) będ? miały ograniczony wpływ na kształtowanie się kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP