Podsumowanie wydarzeń

Patronacki kierunek CCIFP „Strategiczne zarządzanie kategorią produktową” na Akademii Leona Koźmińskiego

>

Z przyjemności? informujemy, że s? jeszcze dostępne ostatnie wolne miejsca na objętych patronatem CCIFP studiach podyplomowych „Strategiczne zarz?dzanie kategori? produktow?” na Akademii Leona Koźmińskiego. Kierunek poświęcony kompetencjom koniecznym w nowoczesnym Category Management obejmuje wykłady, ćwiczenia i prace projektowe prowadzone przez wieloletnich praktyków i uznanych specjalistów w swoich dziedzinach, w tym menedżerów firm zrzeszonych w naszej Izbie.

Więcej informacji o kierunku tutaj:

https://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#Zarzadzanie|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/strategiczne-zarzadzanie-kategoria-produktowa/o-studiach/|0

Rekrutacja trwa do 17.09.2018, a szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne s? tutaj:

https://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#Zarzadzanie|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/strategiczne-zarzadzanie-kategoria-produktowa/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/strategiczne-zarzadzanie-kategoria-produktowa/zasady-naboru/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin