Analizy i badania

Partnerstwo polsko-francuskie w zakresie odpowiedzialności społecznej firm

<p style="text-align: justify;" align="justify">„<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Wbrew barierom i granicom”</strong> to polsko-francuski projekt mobilności międzynarodowej, skierowany do 60 osób niesłyszących i niedosłyszących w wieku 18 i 35 lat, którzy odbyli dwumiesięczny staż we Francji.</span></p>

>

Ten projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu IdA jest unikalny w Europie.

13 października 2016 r. na międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach konkursu IdA w Krakowie, projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju, jako „Projekt dobrych praktyk”.  

Udany staż we Francji, praca w Polsce

W zwi?zku z realizacj? projektu pragniemy zainteresować Państwa aplikacjami składanymi przez naszych Uczestników projektu.

Zachęcamy do przełamania bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawych.  

Nasi Uczestnicy przeszli 2 miesięczny staż w okresie od czerwca do września 2016r. we francuskich obiektach hotelarskich i gastronomicznych nierzadko 5* kategorii na terenie całej Francji (Bretania, Korsyka, Lot, Wysokie Alpy, Limousin). Podczas stażu wykazali się ogromnym zaangażowaniem i zdolności? adaptacji w zupełnie nowym środowisku, w zupełnie nowym kraju.  

Francuskie firmy bardzo pozytywnie oceniły motywację i umiejętności stażystów. Po zakończeniu stażu wszyscy pracodawcy wyrazili chęć dalszej współpracy z osobami niesłysz?cymi i niedosłysz?cymi. Język migowy stał się językiem komunikacji miedzy Uczestkami stażu a pracownikami.

Wśród osób szukaj?cych pracy znajduj? się kucharze, pomoce kuchenne, osoby sprz?taj?ce i przygotowuj?ce pokoje, osoby zajmuj?ce się konserwacj? i naprawami oraz informatycy i webmasterzy.

Uczestnicy s? osobami z niepełnosprawności? słuchow? różnego stopnia, w większości nie przeszkadzaj?c? w swobodnej komunikacji (używaj? aparatów słuchowych). Uczestnicy s? wysoce zmotywowani do podjęcia zatrudnienia.

Zatrudniaj?c osoby niepełnosprawne pracodawcy mog? ubiegać się o różne dofinansowania np. refundacja wynagrodzenia.

Więcej na stronie: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204919).  

Osoba do kontaktu: Pan Alain Henry
alain.henry@weimarplus.fr
tel.: +48 500 055  241  

Beneficjent: Wektor Consulting, www.wektor.org.pl
Partnerzy polscy:
ABC Wiedzy, www.abcwiedzy.com.pl
MigToMe, www.migtome.pl  

Partnerzy francuscy:
Association Weimar Plus, www.weimarplus.fr
UNEA – Union Nationale des Entreprises Adaptées, www.unea.fr

Association France-Pologne Lot-Lubuskie, www.facebook.com/FrancePologneetLotLubuskie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin