Analizy i badania

Ograniczony wpływ wystąpienia J. Yellen na rentowności

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 2,24 (wzrost o 2pb), obligacji 5-letnich wzrosły do poziomu 3,191 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 3,83.</p>

>

W ubiegłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na polskim rynku długu było wtorkowe wyst?pienie J. Yellen przed Kongresem. Jego jastrzębi wydźwięk doprowadził do wzrostu rentowności na rynkach bazowych (USA, Niemcy), co znalazło odzwierciedlenie w spadku cen polskich obligacji. W czwartek doszło do korekty, której dodatkowo sprzyjała udana aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9-, 10- i 30- letnich terminach zapadalności za 7,0 mld zł przy popycie równym 12,86 mld zł. Pi?tkowe wyraźnie lepsze od oczekiwań krajowe dane o krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na polski rynek długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? publikacje wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI w wtorek oraz indeks Ifo dla Niemiec w środę). W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu prognoz publikacje te będ? neutralne dla cen polskich obligacji. Istotna dla polskiego rynku długu będzie również zaplanowana na środę publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Uważamy jednak, że jej wpływ na rentowności krzyw? dochodowości w Polsce będzie ograniczony. Neutralny dla polskiego rynku długu będzie również naszym zdaniem sumaryczny wpływ danych z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin