Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi prawnicy w kancelarii Gide

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Gide wzmocniła swoje zespoły prawa pracy, bankowości i finansów oraz prawa energetycznego i ochrony środowiska. </p>

>

Jesieni? do zespołu kancelarii doł?czyli:

  • do Departamentu Prawa Pracy: adwokat Magdalena Kalinowska, specjalizuj?ca się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie imigracyjnym, posiadaj?ca rozległe doświadczenie w doradztwie w  kwestiach zwi?zanych z  zatrudnieniem i zwalnianiem kluczowego personelu, w tym uwzględniaj?c zatrudnienie cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich za granic?.
  • do Departamentu Prawa Energetycznego, Projektów Infrastrukturalnych i  Zamówień Publicznych: radca prawny Dorota Derlicka, specjalizuj?ca się w  prawie ochrony środowiska, o bogatym doświadczeniu zawodowym w obsłudze prawnej kluczowych projektów inwestycyjnych, zarówno z perspektywy prawnika w kancelarii, jak i prawnika wewnętrznego w spółce z sektora energetycznego.
  • do Departamentu Bankowości i Finansów: radca prawny Paweł Wasiel, specjalizuj?cy się w prawie bankowym i finansowym, maj?cy na swoim koncie udział w licznych transakcjach typu project finance, finansowania nieruchomości i  projektów infrastrukturalnych (w tym finansowanie budowy lotnisk, stadionów, hal widowiskowo-sportowych, szpitali oraz zakupu taboru kolejowego i  autobusowego), a także emisji instrumentów dłużnych.  

***

Nota do wydawcy:

Gide Loyrette Nouel, jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel pracuje około 40 prawników i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również połowa spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 14 biur w 12 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje

najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)

Katarzyna Lipińska
Communication & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.lipinska(@)gide.com

Gide (France)

Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain(@)gide.com

Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon(@)gide.com

Havas

Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond(@)havasww.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin