Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi Partnerzy w kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;">Mamy przyjemność poinformować, że trzy osoby awansowały na partnerów w kancelarii Dentons: <strong>Katarzyna Bilewska</strong>, <strong>Elżbieta Lis</strong> oraz <strong>Ewa Rutkowska-Subocz</strong>.</p>

>

Katarzyna Bilewska kieruje zespołem sporów korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe. Jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przeds?dowym oraz reprezentuje ich w postępowaniach s?dowych.  Jest również profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autork? około 150 publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Elżbieta Lis jest członkiem zespołu prawa nieruchomości oraz szefem zespołu ds. obsługi klientów hiszpańskojęzycznych w warszawskim biurze Dentons. W swoim piętnastoletnim doświadczeniu zawodowym wyspecjalizowała się w wielkich transakcjach nieruchomościowych oraz hotelarskich, w tym joint venture oraz sprzedaży największych centrów handlowych w regionie. Prowadziła również pierwsze oferty publiczne spółek nieruchomościowych w Europie Centralnej.

Ewa Rutkowska-Subocz  kieruje praktyk? ochrony środowiska i zasobów naturalnych. W swojej osiemnastoletniej praktyce wyspecjalizowała się w doradztwie firmom krajowym i zagranicznym we wszelkich aspektach prowadzenia działalności, zwi?zanych z ochron? środowiska oraz w   geologicznych i  górniczych  aspektach poszukiwania i wydobywania zasobów naturalnych. Ewa jest rekomendowana w tym zakresie przez rankingi  Chambers Europe  2014  oraz  WhichLawyer? 2012-2013.

Podsumowuj?c ostatnie nominacje, Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce skomentował: Te awanse to efekt spektakularnych sukcesów zawodowych i wieloletniego doświadczenia pań, które stały się ekspertami w swoich dziedzinach. Rozwi?zuj?c spory i wspieraj?c inwestorów, pomagaj? w rozwoju ważnych dla Polski sektorów gospodarki, za co należ? im się serdeczne gratulacje i podziękowania.

***

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Została utworzona przez międzynarodowe kancelarie Salans LLP oraz SNR Denton, a także kanadyjsk? – Fraser MilnerCasgrain LLP (FMC). Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Będ?c wśród 20 największych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Kancelaria obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi Partnerzy w kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;">Mamy przyjemność poinformować, że trzy osoby awansowały na partnerów w kancelarii Dentons: <strong>Katarzyna Bilewska</strong>, <strong>Elżbieta Lis</strong> oraz <strong>Ewa Rutkowska-Subocz</strong>.</p>

>

Katarzyna Bilewska kieruje zespołem sporów korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe. Jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przeds?dowym oraz reprezentuje ich w postępowaniach s?dowych.  Jest również profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autork? około 150 publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Elżbieta Lis jest członkiem zespołu prawa nieruchomości oraz szefem zespołu ds. obsługi klientów hiszpańskojęzycznych w warszawskim biurze Dentons. W swoim piętnastoletnim doświadczeniu zawodowym wyspecjalizowała się w wielkich transakcjach nieruchomościowych oraz hotelarskich, w tym joint venture oraz sprzedaży największych centrów handlowych w regionie. Prowadziła również pierwsze oferty publiczne spółek nieruchomościowych w Europie Centralnej.

Ewa Rutkowska-Subocz  kieruje praktyk? ochrony środowiska i zasobów naturalnych. W swojej osiemnastoletniej praktyce wyspecjalizowała się w doradztwie firmom krajowym i zagranicznym we wszelkich aspektach prowadzenia działalności, zwi?zanych z ochron? środowiska oraz w   geologicznych i  górniczych  aspektach poszukiwania i wydobywania zasobów naturalnych. Ewa jest rekomendowana w tym zakresie przez rankingi  Chambers Europe  2014  oraz  WhichLawyer? 2012-2013.

Podsumowuj?c ostatnie nominacje, Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce skomentował: Te awanse to efekt spektakularnych sukcesów zawodowych i wieloletniego doświadczenia pań, które stały się ekspertami w swoich dziedzinach. Rozwi?zuj?c spory i wspieraj?c inwestorów, pomagaj? w rozwoju ważnych dla Polski sektorów gospodarki, za co należ? im się serdeczne gratulacje i podziękowania.

***

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Została utworzona przez międzynarodowe kancelarie Salans LLP oraz SNR Denton, a także kanadyjsk? – Fraser MilnerCasgrain LLP (FMC). Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Będ?c wśród 20 największych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Kancelaria obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin