Podsumowanie wydarzeńKomunikaty prasowe

Nowi członkowie Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

<p style="text-align: justify;"><strong>13 stycznia 2015 r. Rada Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) wybrała dwóch nowych członków Zarządu CCIFP. Nowymi Wiceprezesami zostali Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska oraz Halina Piasecka, Dyrektor Zarządzająca firmy Piasecka&amp;Żylewicz. </strong></p>

>

Guillaume de Colonges został wybrany do Zarz?du przez członków Rady reprezentuj?cych duże przedsiębiorstwa zrzeszone w CCIFP. Guillaume de Colonges jest absolwentem nauk ekonomicznych, ukończył także Advanced Management Program w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych. Swoj? karierę zawodow? w Carrefour, rozpocz?ł we Francji w 1992 roku. Po 6 latach pracy został awansowany na dyrektora handlowego działu non-food w Polsce, gdzie odpowiadał m.in za otwarcia pierwszych sklepów Carrefour. Następnie otrzymał nominację na dyrektora handlowego i logistyki Carrefour w Turcji, a w 2006 roku został dyrektorem ds. rozwoju supermarketów i odpowiadał za przejęcie 86 sklepów. W 2008 roku obj?ł stanowisko COO (Chief Operation Officer) w Tajwanie (63 sklepy), po czym został nominowany na stanowisko prezesa Carrefour w Singapurze i Malezji. W 2010 roku powrócił do Turcji, gdzie jako CEO (Chief Executive Officer) Carrefour zarz?dzał 245 sklepami. W przeszłości aktywnie działał również we Francusko-Tureckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie sprawował funkcję Sekretarza Generalnego. Guillaume de Colonges ma 46 lat, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Firma Carrefour jest członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej od 2002 roku. Od wielu lat Carrefour jest jedn? z największych firm handlowych na świecie. Swoje sklepy prowadzi w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Pierwszy hipermarket Carrefour w Polsce powstał w 1997 roku w Łodzi.

Halina Piasecka została wybrana przez członków Rady reprezentuj?cych małe i średnie przedsiębiorstwa. Halina Piasecka jest psychologiem biznesu (Mgr Wydziału Psychologii, UW) i ekspertem w obszarze komunikacji (Mgr Lingwistyki Stosowanej, UW). Od 11-stu lat zdobywa doświadczenie jako trener i konsultant biznesowy, ekspert i coach w obszarze szczęścia w pracy, efektywności i zawodowego sukcesu, a także projektów maj?cych na celu zwiększenie zaangażowania Pracowników i Klientów. Od 2007 roku jest współwłaścicielk? firmy szkoleniowo-doradczej Piasecka&Żylewicz (www.piaseckazylewicz.pl). Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? zwi?zana jest od 2008 roku, a od przeszło trzech lat współtworzy i prowadzi w ramach CCIFP spotkania Klubu Kobiecego Biznesu. W 2014 roku została wybrana do Rady CCIFP.

Aktualny skład Zarz?du Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej:

  • Maciej Witucki, Prezes CCIFP, Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Orange Polska
  • Bertrand Jannet, Wiceprezes i Skarbnik CCIFP, Partner Calan & Associés
  • Guillaume de Colonges, Wiceprezes CCIFP, Prezes Carrefour Polska
  • Roman Czernicki, Wiceprezes CCIFP, Prezes Bonduelle Polska
  • Halina Piasecka, Wiceprezes CCIFP, Dyrektor Zarz?dzaj?ca Piasecka&Żylewicz

Ustępuj?cy członkowie Zarz?du, Christophe Dubus oraz Robert Jędrzejczyk, weszli w skład Rady Konsultacyjnej CCIFP, dzięki czemu nadal będ? aktywnie uczestniczyć w życiu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

15012015_Nowy Zarz?d CCIFP >>>

Do pobrania

Download 15012015_Nowy-Zarzad-CCIFP.pdf  (PDF • 145 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Podsumowanie wydarzeńKomunikaty prasowe

Nowi członkowie Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

<p style="text-align: justify;"><strong>13 stycznia 2015 r. Rada Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) wybrała dwóch nowych członków Zarządu CCIFP. Nowymi Wiceprezesami zostali Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska oraz Halina Piasecka, Dyrektor Zarządzająca firmy Piasecka&amp;Żylewicz. </strong></p>

>

Guillaume de Colonges został wybrany do Zarz?du przez członków Rady reprezentuj?cych duże przedsiębiorstwa zrzeszone w CCIFP. Guillaume de Colonges jest absolwentem nauk ekonomicznych, ukończył także Advanced Management Program w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych. Swoj? karierę zawodow? w Carrefour, rozpocz?ł we Francji w 1992 roku. Po 6 latach pracy został awansowany na dyrektora handlowego działu non-food w Polsce, gdzie odpowiadał m.in za otwarcia pierwszych sklepów Carrefour. Następnie otrzymał nominację na dyrektora handlowego i logistyki Carrefour w Turcji, a w 2006 roku został dyrektorem ds. rozwoju supermarketów i odpowiadał za przejęcie 86 sklepów. W 2008 roku obj?ł stanowisko COO (Chief Operation Officer) w Tajwanie (63 sklepy), po czym został nominowany na stanowisko prezesa Carrefour w Singapurze i Malezji. W 2010 roku powrócił do Turcji, gdzie jako CEO (Chief Executive Officer) Carrefour zarz?dzał 245 sklepami. W przeszłości aktywnie działał również we Francusko-Tureckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie sprawował funkcję Sekretarza Generalnego. Guillaume de Colonges ma 46 lat, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Firma Carrefour jest członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej od 2002 roku. Od wielu lat Carrefour jest jedn? z największych firm handlowych na świecie. Swoje sklepy prowadzi w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Pierwszy hipermarket Carrefour w Polsce powstał w 1997 roku w Łodzi.

Halina Piasecka została wybrana przez członków Rady reprezentuj?cych małe i średnie przedsiębiorstwa. Halina Piasecka jest psychologiem biznesu (Mgr Wydziału Psychologii, UW) i ekspertem w obszarze komunikacji (Mgr Lingwistyki Stosowanej, UW). Od 11-stu lat zdobywa doświadczenie jako trener i konsultant biznesowy, ekspert i coach w obszarze szczęścia w pracy, efektywności i zawodowego sukcesu, a także projektów maj?cych na celu zwiększenie zaangażowania Pracowników i Klientów. Od 2007 roku jest współwłaścicielk? firmy szkoleniowo-doradczej Piasecka&Żylewicz (www.piaseckazylewicz.pl). Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? zwi?zana jest od 2008 roku, a od przeszło trzech lat współtworzy i prowadzi w ramach CCIFP spotkania Klubu Kobiecego Biznesu. W 2014 roku została wybrana do Rady CCIFP.

Aktualny skład Zarz?du Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej:

  • Maciej Witucki, Prezes CCIFP, Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Orange Polska
  • Bertrand Jannet, Wiceprezes i Skarbnik CCIFP, Partner Calan & Associés
  • Guillaume de Colonges, Wiceprezes CCIFP, Prezes Carrefour Polska
  • Roman Czernicki, Wiceprezes CCIFP, Prezes Bonduelle Polska
  • Halina Piasecka, Wiceprezes CCIFP, Dyrektor Zarz?dzaj?ca Piasecka&Żylewicz

Ustępuj?cy członkowie Zarz?du, Christophe Dubus oraz Robert Jędrzejczyk, weszli w skład Rady Konsultacyjnej CCIFP, dzięki czemu nadal będ? aktywnie uczestniczyć w życiu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

15012015_Nowy Zarz?d CCIFP >>>

Do pobrania

Download 15012015_Nowy-Zarzad-CCIFP.pdf  (PDF • 145 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.