Analizy i badania

Nowe zasady rozliczania przychodu przy używaniu samochodu służbowego dla celów prywatnych

<p style="text-align: justify;">W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady rozliczania przychodu z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych. W wyniku zmian wartość miesięcznego przychodu pracownika z tego tytułu została uzależniona wyłącznie od wielkości silnika używanego samochodu służbowego. Wprowadzenie nowych przepisów jest konsekwencją licznych problemów związanych z rozliczaniem przychodu w tym zakresie.</p>

>

Ustawodawca wprowadzaj?c nowe przepisy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 12 ust. 2a, 2b oraz 2c, ustalił wartość pieniężn? nieodpłatnego świadczenia przysługuj?cego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesi?ca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Dodatkowo, gdy omawiane świadczenie przysługuj?ce pracownikowi jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica pomiędzy przytoczonymi powyżej wartościami i odpłatności? ponoszon? przez pracownika.

Nowe zasady będ? miały wpływ zarówno na osoby fizyczne będ?ce pracownikami, jak i na przedsiębiorców, którzy umożliwiaj? swoim pracownikom korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotycz?cymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

***

Tax & Fiscal Alert ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kontakt
Maciej Górski
Tax Advisor
Maciej.Górski@accace.com   

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Nowe zasady rozliczania przychodu przy używaniu samochodu służbowego dla celów prywatnych

<p style="text-align: justify;">W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady rozliczania przychodu z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych. W wyniku zmian wartość miesięcznego przychodu pracownika z tego tytułu została uzależniona wyłącznie od wielkości silnika używanego samochodu służbowego. Wprowadzenie nowych przepisów jest konsekwencją licznych problemów związanych z rozliczaniem przychodu w tym zakresie.</p>

>

Ustawodawca wprowadzaj?c nowe przepisy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 12 ust. 2a, 2b oraz 2c, ustalił wartość pieniężn? nieodpłatnego świadczenia przysługuj?cego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesi?ca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Dodatkowo, gdy omawiane świadczenie przysługuj?ce pracownikowi jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica pomiędzy przytoczonymi powyżej wartościami i odpłatności? ponoszon? przez pracownika.

Nowe zasady będ? miały wpływ zarówno na osoby fizyczne będ?ce pracownikami, jak i na przedsiębiorców, którzy umożliwiaj? swoim pracownikom korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotycz?cymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

***

Tax & Fiscal Alert ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kontakt
Maciej Górski
Tax Advisor
Maciej.Górski@accace.com   

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.