Analizy i badania

Nowe technologie szansą dla sklepów stacjonarnych w wyścigu o klienta

<p style="text-align: justify;">Nowe technologie i tempo ich wdrażania rewolucjonizuje rynek dóbr konsumenckich. Według autorów raportu Deloitte „Consumer Review. Digital Predictions 2017” dzięki rozwojowi biometrii, sieci piątej generacji (5G), sztucznej inteligencji oraz IoT (internet of things) smartfony zyskają dodatkowe funkcje. Według raportu Deloitte do końca 2017 r. około 40 proc. wszystkich smartfonów w krajach rozwiniętych będzie wyposażonych w czytniki odcisków palców. Jednocześnie, ponad 200 sieci komórkowych będzie zawierać elementy architektury sieci 5G. Jak zauważają eksperci Deloitte Digital, nowe technologie wbudowane w smartfony dają detalistom narzędzia niezbędne do konkurowania ze sklepami online.</p>

>

Raport  „The Deloitte Consumer Review. Digital Predictions 2017”, analizuje, jak trendy przedstawione w raporcie Deloitte  „TMT Predictions 2017”, przekładaj? się na życie i zwyczaje konsumentów.

Popularność urz?dzeń cyfrowych rośnie, dodatkowo staj? się one coraz bardziej wszechstronne, a ich użytkownicy wymagaj? coraz szybszej ł?czności z Internetem. Jak pokazuje raport Deloitte  „Global Mobile Consumer Survey 2017: The UK cut”, bior?c pod uwagę kryterium popularności w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego, smartfon dominuje na tle innych urz?dzeń. Spada dynamika wzrostu liczby posiadanych tabletów, a w ubiegłym roku - po raz pierwszy - liczba posiadanych smartfonów była wyższa niż posiadanych laptopów.

Jedn? z technologii, która przekłada się na życie i zwyczaje konsumentów jest biometria. Jak przewiduje Deloitte, przynajmniej 80 proc. posiadaczy telefonów z czytnikiem linii papilarnych będzie korzystać z niego regularnie: każdy z nich będzie używany średnio 30 razy dziennie. Autorzy raportu Deloitte wskazuj?, że pod koniec dekady zabezpieczenia biometryczne stan? się tak wszechobecne jak przednie kamery w smartfonach. –  Ich sukces i popularność wynika z możliwości szybkiego i dyskretnego, w stosunku do haseł, odblokowania telefonów i uwierzytelniania transakcji. Ze względów bezpieczeństwa, obecnie wymagane s? silne hasła (dla wielu trudne do zapamiętania) a liczba kont online będzie rosła  – mówi  Magdalena Jończak, Partner Deloitte, Lider ds. Sektora Dóbr Konsumenckich.

Jak prognozuje Deloitte, do końca 2020 roku przeciętny konsument będzie posiadał 200 kont on-line. Zgodnie z przewidywaniami, w tym czasie rynek biometrii w samym handlu detalicznym, ma osi?gn?ć wartość 1,6 mld dolarów. To wzrost o 156 procent, w porównaniu do 625 mln dolarów w 2015 roku. W szczególności rozpoznawanie twarzy – technologia używana głownie przez ochronę portów lotniczych czy w kasynach – obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród detalistów. Umożliwia przeciwdziałanie kradzieżom, ale może być również wykorzystywana do obserwowania klientów i na tej podstawie analizowania ich zachowań. – Wiele firm, które oferuj? funkcje rozpoznawania twarzy, udostępnia również zaawansowane aplikacje analityczne, które przechwytuj?, np. czas przebywania w sklepie kupuj?cych – mówi  Magdalena Jończak.

Jak wynika z raportu  „The Deloitte Consumer Review. Digital Predictions 2017”  duży wpływ na rynek dóbr konsumenckich, będzie miało uruchomienie i rozwój sieci 5G oraz modernizacje sieci zwi?zanych z technologi? 4G.  Szacuje się, że 4G zwiększy wzrost gospodarczy o 150 miliardów dolarów i przyniesie 771 000 miejsc pracy w samych Stanach Zjednoczonych.  Sektor dóbr konsumpcyjnych będzie jednym z głównym beneficjentów sieci pi?tej generacji – stanie się on w dużej mierze mobilny. Dzięki superszybkiemu internetowi, firmy z tego sektora będ? wykorzystywać nowe kanały dystrybucji i marketingu. Jednocześnie wymagaj?cy konsumenci będ? oczekiwać od nich coraz bardziej angażuj?cych doświadczeń z  wykorzystaniem technologii Virtual Reality, Augumented Reality czy treści wideo i 3D. Przykładem może być sektor dystrybucji, gdzie klienci pragn? sprawdzić dostępność oraz porównać ceny towarów w czasie rzeczywistym, jednocześnie poruszaj?c się po sklepie internetowym. Jak zauważa  Jan Michalski, Lider sektora TMT, Partner w Deloitte Digital, obecnie ł?czność jest podstawowym czynnikiem wzrostu nowoczesnej gospodarki. –  Wyższa prędkość może spopularyzować również aplikacje mobilne. Sprzedawcom detalicznym umożliwiłoby to większ? funkcjonalność, w tym możliwość oferowania wewnętrznych nawigacji lub kas jednodotykowych, czyli takich, w  których autoryzacja płatności dokonywana jest przy użyciu czytników linii papilarnych  – dodaje.

Szybszy internet umożliwi między innymi jeszcze lepsz? nawigację wewn?trz budynków, która daje klientom wygodniejszy dostęp do informacji o produktach i usługach w ich otoczeniu. Wpływa na doświadczenia konsumentów dzięki np. nawigowaniu ich w  którym miejscu w centrum handlowym znajduje się sklep, którego szukaj?. Po stronie biznesu beneficjentem tej zmiany mog? być polskie firmy, które s? aktywne na rynku rozwi?zań geolokalizacyjnych opartych o technologię BLE (Bluetooth Low Energy) np. beaconach. Mowa tu o małych nadajnikach, które nieustannie sygnalizuj? swoj? obecność i  komunikuj? się np. ze smartfonami. Ich klientami s? m.in. FC Barcelona, lotnisko w Katarze, McDonald’s czy IBM. Beacony s? dziś wykorzystywane, m.in. przez sieci handlowe, które dzięki nim mog? wiedzieć, jakie półki i  produkty mijali ich klienci. –  Dostępność nawigacji wewn?trz pomieszczeń może przynieść korzyści dla centrów handlowych w  perspektywie średnioterminowej. Właściciele domów handlowych będ? mieli atut do zachęcania sieci komórkowych, dostawców sieci Wi-Fi i innych dostawców infrastruktury do wdrażania jej w lokalach. Realizacja obietnicy nawigacji wewnętrznej wymaga, podobnie jak w przypadku nawigacji na zewn?trz, dwóch podstawowych elementów: komunikacji w czasie rzeczywistym z lokalizacj? i map cyfrowych  – mówi  Olgierd Cygan, Lider Deloitte Digital w Polsce i Europie Środkowej.

Na doświadczenia konsumentów w coraz większym stopniu wpływa też sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy (IoT). –  Wdrożenia LTE-Advanced, a następnie LTE-Advanced Pro będ? przybliżały nas do pełnego wprowadzenia 5G oferuj?c m.in. coraz większe prędkości przesyłania danych i niższe poziomy opóźnień, co powinno napędzać rozwój nowych produktów i usług, w tym popularyzację IoT  – wyjaśnia  Jan Michalski. Algorytmy uczenia maszynowego, potocznie zwane elementami „sztucznej inteligencji” będ? nie tylko w smartfonach, z czasem systemy samoucz?ce się w trybie offline, pojawi? się w dziesi?tkach milionów dronów, tabletów, samochodów, urz?dzeń ze sfery rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzonej czy Internetu Rzeczy (IoT), urz?dzeń medycznych oraz w  innych, opracowywanych obecnie technologiach. Mobilne systemy samoucz?ce będ? w coraz większym stopniu przyczyniać się do usprawniania mechanizmów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przykładem tego mog? być pojazdy autonomiczne, które w przyszłości mog? ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych. Systemy wykorzystuj?ce machine learning będ? również stanowić istotny element obrony przed cyberatakami.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin