Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa jakość motywacji na rynku

<p style="text-align: justify;">Efektywne zarządzanie zespołami pracowników wymaga stosowania różnych narzędzi. Trafny ich dobór przekłada się na większe zaangażowanie ludzi i osiąganie wyznaczonych przez organizację celów.</p>

>

Firmy coraz chętniej pod?żaj? za trendami i otwieraj? się na rozwi?zania daj?ce pracownikom swobodę wyboru. Przykładem s? karty przedpłacone. Zaspokajaj? indywidualne potrzeby zatrudnionych, s? proste w obsłudze, a dodatkowo sprawdzaj? się w efektywnym zarz?dzaniu budżetem przeznaczonym na świadczenia pozapłacowe.

Dla ducha i dla ciała

Wiele osób, pracuj?c w stresuj?cych warunkach, ma za mało czasu dla siebie i rodziny. Z pomoc? może przyjść pakiet motywacyjny oparty na systemie kart przedpłaconych. Na rynku jest dostępne nowoczesne rozwi?zanie – innowacyjny duet – świadczenie sportowo-rekreacyjne i kulturalne na jednej karcie. W ramach karty Ticket Sport&Culture ? firmy Edenred, która wprowadziła to rozwi?zanie jako pierwsza na rynek polski 1,5 roku temu, pracownik wraz z bliskimi może korzystać z najszerszej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych w Polsce i za granic? oraz udać się do wybranego przez siebie kina, teatru, filharmonii, na wystawę lub kupić bilety na koncert przez Internet. Pracownik nie jest tu ograniczony czasem wykorzystania świadczenia, a środki niewykorzystane w danym miesi?cu nie przepadaj?. Pracodawca, udostępniaj?c zatrudnionym osobom karty Ticket Sport&Culture ?, ma pewność, że zadbał o potrzeby wszystkich pracowników, nie narzucaj?c formy aktywności. Dodatkowo rozwi?zanie to może być wprowadzone równolegle obok już istniej?cych.

Prezenty i nagrody

Wiele firm stawia na cykliczne nagradzanie pracowników. Powodem do przekazania takiego prezentu s? święta, jubileusze i inne uroczystości. Wyrazem uznania za pracę może być karta podarunkowa Ticket dla Ciebie ?. Pracownik zapłaci ni? w Polsce, za granic? i w Internecie – wszędzie tam, gdzie s? akceptowane karty płatnicze. Osobisty charakter prezentu i zaangażowanie firmy przy wręczaniu takiej formy świadczenia jest zarówno wyrazem wdzięczności, jak i skuteczn? zachęt? do dalszej pracy. Pracownik bardziej zapamięta, że dostał środki pieniężne na karcie wraz z podziękowaniem np. od zarz?du niż zwykły przelew gotówki na konto. Takie działania wzmacniaj? employer branding. Wśród dostępnych propozycji można znaleźć rozwi?zania – przygotowane zarówno dla pracowników, jak i ich dzieci – które z powodzeniem zastępuj? np. tradycyjne paczki świ?teczne.

Smaczny lunch

Częst? praktyk? stosowan? w niektórych krajach europejskich i USA jest zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom, które zostaj? w pracy po godzinach. Dzięki dofinansowaniu wyżywienia pracownicy mog? się zregenerować, spożywaj?c ciepły posiłek w trakcie pracy. Dodatkowo podczas wspólnej przerwy na obiad pojawia się element integruj?cy zespół. Karta Ticket Restaurant ? przekazywana w ramach dofinansowania posiłków jest akceptowana w Polsce m.in. w kantynach, stołówkach firmowych, barach szybkiej obsługi, restauracjach, pizzeriach, piekarniach. Posiłki można również zamówić przez Internet, co przy jesienno-zimowej aurze jest bardzo wygodne dla pracownika.

Wypoczynek

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawcz? 4P Research Mix w 2010r., 66% firm dofinansowuje wypoczynek zatrudnionym i ich dzieciom. Pracodawca, przekazuj?c pracownikom to świadczenie na karcie przedpłaconej Ticket Holiday ?, ma pewność, że środki zostan? wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z t? kart? pracownik zaplanuje wypoczynek z bliskimi według własnych preferencji w szerokiej sieci punktów świadcz?cych usługi turystyczne w kraju i za granic?. Dodatkowo skorzysta z wielu rabatów, m.in. w ośrodkach wypoczynkowych i SPA, hotelach, pensjonatach, biurach podróży, czy zakupi bilety lotnicze ze zniżk?.

Karta karcie nierówna

Wybieraj?c karty przedpłacone, warto sprawdzić know--how oraz doświadczenie partnera. Ważna jest rzetelność i szybkość świadczonych usług, elastyczność w sprostaniu niestandardowym oczekiwaniom, serwis oraz łatwość użytkowania kart. Duże znaczenie ma nowoczesna technologia, umożliwiaj?ca konfigurację pakietu świadczeń wg indywidualnych upodobań, oraz ekspertyza prawnopodatkowa i doradztwo w zakresie danego świadczenia.

.................................................................................................................................................................

Edenred posiada 15-letnie doświadczenie na polskim rynku, dostarczaj?c szerok? gamę nowoczesnych rozwi?zań i usług w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania działalności socjalnej. Edenred Polska oferuje produkty w dwóch kategoriach:

• świadczenia pracownicze:

- dofinansowanie posiłków
- podarunek z okazji świ?t, jubileuszy, jako nagrody, zamiast paczek dla dzieci
- dofinansowanie sportu i kultury
- dofinansowanie wypoczynku pracowników lub ich dzieci;

• rozwi?zania podnosz?ce wydajność w obszarach: motywacja i nagrody.

Edenred jest światowym liderem i ekspertem w świadczeniach pozapłacowych motywuj?cych pracowników.

Za tym sukcesem stoi:

  • 6 tys. osób zatrudnionych w 40 krajach świata
  • 610 tys. klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego
  • 38 mln użytkowników
  • 1,3 miliona akceptantów

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin