COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nieznaczne uspokojenie sytuacji na rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki wyniosły 0,77 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), 5-letnie obniżyły się do poziomu 0,89 (spadek o 3pb), a 10-letnie wyniosły 1,11 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).

Choć rynek długu cały czas pozostaje pod wpływem doniesień medialnych dotyczących rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 ostatni tydzień przyniósł względną stabilizację stawek IRS. Poprawie nastrojów inwestorów sprzyjały programy stymulacyjne ogłaszane w najważniejszych światowych gospodarkach (m.in. tzw. „pakiet mamuci” w USA i szczegóły programu PEPP w strefie euro – patrz powyżej). Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane makroekonomiczne ze światowej gospodarki nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Ubiegłotygodniowa decyzja Fitch dotycząca polskiego ratingu jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. W centrum uwagi rynku będą informacje nt. rozprzestrzeniania się pandemii. Do spadku stawek IRS mogą przyczynić się naszym zdaniem zaplanowana na środę publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Dane ze strefy euro (wstępny szacunek inflacji) oraz USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do...

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19