Podsumowanie wydarzeń

MISJA HANDLOWA NA UKRAINIE

<p style="text-align: justify;"><strong>Francusko-Polska Izba Gospodarcza we współpracy z Francusko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w Kijowie organizuje w dniach 20-21 marca 2019 misję handlową na Ukrainie mającą na celu znalezienie partnerów do rozwoju Twojego biznesu.</strong></p>

>

⇒  Jeden z  największych  rynków s?siaduj?cych z Uni? Europejsk?

⇒ Wzrost PKB  na poziomie 3,8% już  trzeci rok z rzędu

⇒  Wysoki potencjał inwestycyjny  w obszarze infrastruktury, m.in. w ramach przygotowywanej Krajowej Strategii Transportowej

⇒ Jeden ze  światowych liderów  sektora rolno-spożywczego

W programie:

  • Seminarium nt. ukraińskiej gospodarki, możliwości inwestycyjnych   i najważniejszych sektorów.
  • Spotkania B2B z potencjalnymi partnerami, przygotowane przez ekspertów Francusko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
  • Kolacja w siedzibie Ambasady Francji  na Ukrainie z przedstawicielami francuskiego i ukraińskiego biznesu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UDZIAŁU W MISJI:
  

  

Lilla Bacha

Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu

tel.  +48 (22) 690 68 86; lilla.bacha@ccifp.pl

Sylwia Bojanowska  

Doradca Centrum Rozwoju Biznesu

tel. +48 (22) 690 68 85; sylwia.bojanowska@ccifp.pl

  

  

  

ORGANIZATORZY:
  

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin