Aktualności firm stowarzyszonych

Michał Kwieciński nowym szefem Grupy AXA w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, że podjęta została decyzja o zmianie organizacji działalności AXA w Polsce. Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi spółkami na polskim rynku oraz wsparcie rozwoju AXA Global Direct w Polsce. Jednocześnie szefem Grupy AXA w Polsce został mianowany Michał Kwieciński. Od 1 września 2015 będzie odpowiedzialny za wszystkie linie biznesowe AXA w Polsce: biznes życiowy, emerytalny, inwestycyjny  oraz majątkowy, w tym AXA Direct oraz BRE Ubezpieczenia (niedawno przejęte od mBanku). Michał Kwieciński będzie raportował do Jefa Van In, odpowiedzialnego za działalność AXA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.</strong></p>

>

Maciej Szwarc, prezes AXA Polska od 2004 roku, złożył 22 czerwca rezygnację z pełnionej funkcji.  

Do końca sierpnia   obowi?zki prezesa AXA TUiR będzie pełnił Janusz Arczewski, a pełni?cym obowi?zki prezesa AXA Polska będzie Jarosław Bartkiewicz.

Złożenie rezygnacji   z dniem 1 września 2015 zapowiedział również Ryszard Bociong, obecny dyrektor generalny AXA Direct.

Michał Kwieciński doł?cza do AXA po 8,5 latach pracy w Liberty Mutual Insurance jako prezes na Polskę oraz ostatnio - dyrektor operacyjny regionu Emerging Europe i wiceprezes Liberty International. Wcześniej pracował jako konsultant w McKinsey & Company i adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1991 roku ukończył na tym uniwersytecie matematykę, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powołanie Michała Kwiecińskiego wymaga akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem 1 września 2015 roku do AXA doł?czy również Henry de Courtois, który dotychczas zajmował różne stanowiska w dziale Corporate Finance w Grupie AXA, ostatnio był odpowiedzialny za underwriting i likwidację roszczeń we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce, w zwi?zku z intencj? wsparcia rozwoju działalności AXA Global Direct w Polsce, będzie odpowiedzialny za biznes maj?tkowy dla klientów indywidualnych w ramach AXA Direct i BRE Ubezpieczenia. Henry de Courtois będzie członkiem komitetu zarz?dzaj?cego AXA Global Direct, jednocześnie będzie raportować do Michała Kwiecińskiego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Michał Kwieciński nowym szefem Grupy AXA w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, że podjęta została decyzja o zmianie organizacji działalności AXA w Polsce. Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi spółkami na polskim rynku oraz wsparcie rozwoju AXA Global Direct w Polsce. Jednocześnie szefem Grupy AXA w Polsce został mianowany Michał Kwieciński. Od 1 września 2015 będzie odpowiedzialny za wszystkie linie biznesowe AXA w Polsce: biznes życiowy, emerytalny, inwestycyjny  oraz majątkowy, w tym AXA Direct oraz BRE Ubezpieczenia (niedawno przejęte od mBanku). Michał Kwieciński będzie raportował do Jefa Van In, odpowiedzialnego za działalność AXA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.</strong></p>

>

Maciej Szwarc, prezes AXA Polska od 2004 roku, złożył 22 czerwca rezygnację z pełnionej funkcji.  

Do końca sierpnia   obowi?zki prezesa AXA TUiR będzie pełnił Janusz Arczewski, a pełni?cym obowi?zki prezesa AXA Polska będzie Jarosław Bartkiewicz.

Złożenie rezygnacji   z dniem 1 września 2015 zapowiedział również Ryszard Bociong, obecny dyrektor generalny AXA Direct.

Michał Kwieciński doł?cza do AXA po 8,5 latach pracy w Liberty Mutual Insurance jako prezes na Polskę oraz ostatnio - dyrektor operacyjny regionu Emerging Europe i wiceprezes Liberty International. Wcześniej pracował jako konsultant w McKinsey & Company i adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1991 roku ukończył na tym uniwersytecie matematykę, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powołanie Michała Kwiecińskiego wymaga akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem 1 września 2015 roku do AXA doł?czy również Henry de Courtois, który dotychczas zajmował różne stanowiska w dziale Corporate Finance w Grupie AXA, ostatnio był odpowiedzialny za underwriting i likwidację roszczeń we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce, w zwi?zku z intencj? wsparcia rozwoju działalności AXA Global Direct w Polsce, będzie odpowiedzialny za biznes maj?tkowy dla klientów indywidualnych w ramach AXA Direct i BRE Ubezpieczenia. Henry de Courtois będzie członkiem komitetu zarz?dzaj?cego AXA Global Direct, jednocześnie będzie raportować do Michała Kwiecińskiego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.