Aktualności firm stowarzyszonych

Mercure rozpoczyna casting do projektu „Teoria Sześciu Przyjaciół”

<p><strong>Sieć hoteli Mercure postanowiła sprawdzić <em>„Teorię Sześciu Przyjaciół”</em>, która głosi, że dowolnych dwóch mieszkańców naszej planety dzieli od siebie jedynie sześć osób. Marka rozpoczyna realizację światowego projektu „The Six Friends Theory”, opartego na powyższej zasadzie. Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone na Facebooku w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2015 r. </strong></p>

>

Historia bez precedensu  

Celem projektu jest wyłonienie jednej osoby zamieszkuj?cej dowolne miejsce na Ziemi, która spotka się z Aborygenem z plemienia Bundjalung w Australii oraz udowodnienie, że dzieli ich od siebie jedynie sześć stopni oddalenia! Osoby te jeszcze się nie znaj?, ale spotkaj? się dzięki łańcuchowi przyjaciół i ł?cz?cych ich „kolejnych przyjaciół”.

Ogólnoświatowe eliminacje dla każdego  

Zasady udziału w eksperymencie s? proste. Pocz?wszy od 20 stycznia br. internauci będ? mogli opublikować na profilu marki Mercure na Facebooku maksymalnie 1-minutowy film, w którym zaprezentuj? swoj? osobowość, pasje, motywacje, plany, talenty, itp. Kandydaci musz? osobiście wyst?pić w swoich filmach i wyjaśnić, dlaczego uważaj?, że s? najlepszymi przyjaciółmi na świecie.

Link do zgłoszenia udziału:

www.facebook.com/MercureHotels.polska

Po opublikowaniu filmów na fanpagu Mercure na Facebooku, 50 kandydatów z największ? liczb? głosów zostanie zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji. Będ? oni musieli zaangażować swoich przyjaciół i udostępniać nagrane filmy, by zdobyć jak największ? liczbę głosów. Sześcioosobowe jury, w którym zasi?d? m.in. reżyser filmowy Jean-François Julian  i redaktor naczelna INfluencia Isabelle Musnik, wybierze zwycięzcę po przeprowadzeniu finalnej rozmowy.

Eliminacje zostan? przeprowadzone w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2015 r. W tym czasie kandydaci będ? mogli pochwalić się nagranymi filmami oraz rozpocznie się proces zbierania głosów. Ogłoszenie wyników nast?pi pomiędzy 17 a 24 lutego 2015 r.

Film opisuj?cy przedsięwzięcie:http://youtu.be/_vxoUpg0C-Q

Przyjaciele wyznaczaj? trasę podróży dookoła świata

Zwycięzca wyruszy w 7-tygodniow? wyprawę dookoła świata na pocz?tku marca! Aby zweryfikować teorię „The Six Friends Theory” zwycięzca weźmie udział w 6 spotkaniach, zatrzyma się w 6 miejscach i odwiedzi 6 hoteli Mercure w różnych zak?tkach świata. Na każdym etapie podróży laureat zostanie powitany w hotelu Mercure i dowie się, gdzie znajduje się jego kolejny przyjaciel. Następnie osoba ta zaprosi zwycięzcę konkursu do krainy niesłychanych przeżyć opartych na lokalnej kulturze lub swoich pasjach oraz wskaże kolejny etap podróży, który zbliży go do spotkania z Aborygenem.

Podczas całej podróży zwycięzcy towarzyszyć będzie ekipa filmowa pod przewodnictwem Jean-François Juliana – reżysera, który wielokrotnie już przemierzył świat i pracował przy produkcji programu Les Nouveaux Explorateurs emitowanego na kanale Canal+. Jego zadaniem będzie uchwycenie emocji towarzysz?cych pierwszym spotkaniom zwycięzcy z przyjaciółmi i Aborygenem.

Przygotowano również nagrody dla pozostałych 49 wybranych kandydatów: pobyty w hotelach marki Mercure, tablety Samsung oraz nagrody zwi?zane z projektem „The Six Friends Theory”.

Mercure   to zdecydowanie jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek hotelowych ciesz?cych się uznaniem i dobr? reputacj?. Duża i zróżnicowana sieć obejmuje ponad 700 obiektów w 53 krajach, z których każdy posiada swój własny wyj?tkowy styl. Hotele Mercure znane s? z umiejętnego czerpania wartości wprost z lokalnej tradycji i kultury. Profesjonalni i przyjaźni hotelarze dbaj? o zapewnienia najwyższej jakości wypoczynku. Dlatego sieć postanowiła przeprowadzić akcję „The Six Friends Theory”, która opiera się na koncepcji opracowanej przez agencję W&Cie. Dla Mercure jest to sposób na pokazanie jeszcze raz, że marka ta pod?ża za duchem czasu, zapewniaj?c rozbudowane systemy komunikacji i innowacyjne rozwi?zania.

Mercure  na Facebooku: www.facebook.com/MercureHotels.polska

***

O Mercure

Mercure jest mark? hoteli kategorii średniej należ?cych do Accor, największego światowego operatora hotelowego, obecnego w 92 krajach, z sieci? ponad 3 600 hoteli (460 000 pokoi) i 170  000 pracowników. Zarz?dzane przez entuzjastycznych hotelarzy hotele Mercure oferuj? jednolity standard jakości usług. Położone w centrum miast, nad morzem lub w górach hotele Mercure oferuj? osobom podróżuj?cym zarówno służbowo jak i rekreacyjnie prawdziwe doświadczenie gościnności. Sieć Mercure obejmuje 707 hoteli w 53 państwach na całym świecie i stanowi atrakcyjn? alternatywę w stosunku do innych sieci hotelowych i hoteli indywidualnych, ł?cz?c w sobie dodatkowe korzyści płyn?ce z silnej międzynarodowej sieci i wysokiej jakości profesjonalnych i cyfrowych platform. Więcej informacji: http://www.mercure.com.

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Centralnej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, jest wył?cznym licencjodawc? marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.

  Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 470 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Accor, jako wiod?ca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działaj?cych pod markamiAccor. S? oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniaj? rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Mercure rozpoczyna casting do projektu „Teoria Sześciu Przyjaciół”

<p><strong>Sieć hoteli Mercure postanowiła sprawdzić <em>„Teorię Sześciu Przyjaciół”</em>, która głosi, że dowolnych dwóch mieszkańców naszej planety dzieli od siebie jedynie sześć osób. Marka rozpoczyna realizację światowego projektu „The Six Friends Theory”, opartego na powyższej zasadzie. Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone na Facebooku w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2015 r. </strong></p>

>

Historia bez precedensu  

Celem projektu jest wyłonienie jednej osoby zamieszkuj?cej dowolne miejsce na Ziemi, która spotka się z Aborygenem z plemienia Bundjalung w Australii oraz udowodnienie, że dzieli ich od siebie jedynie sześć stopni oddalenia! Osoby te jeszcze się nie znaj?, ale spotkaj? się dzięki łańcuchowi przyjaciół i ł?cz?cych ich „kolejnych przyjaciół”.

Ogólnoświatowe eliminacje dla każdego  

Zasady udziału w eksperymencie s? proste. Pocz?wszy od 20 stycznia br. internauci będ? mogli opublikować na profilu marki Mercure na Facebooku maksymalnie 1-minutowy film, w którym zaprezentuj? swoj? osobowość, pasje, motywacje, plany, talenty, itp. Kandydaci musz? osobiście wyst?pić w swoich filmach i wyjaśnić, dlaczego uważaj?, że s? najlepszymi przyjaciółmi na świecie.

Link do zgłoszenia udziału:

www.facebook.com/MercureHotels.polska

Po opublikowaniu filmów na fanpagu Mercure na Facebooku, 50 kandydatów z największ? liczb? głosów zostanie zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji. Będ? oni musieli zaangażować swoich przyjaciół i udostępniać nagrane filmy, by zdobyć jak największ? liczbę głosów. Sześcioosobowe jury, w którym zasi?d? m.in. reżyser filmowy Jean-François Julian  i redaktor naczelna INfluencia Isabelle Musnik, wybierze zwycięzcę po przeprowadzeniu finalnej rozmowy.

Eliminacje zostan? przeprowadzone w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2015 r. W tym czasie kandydaci będ? mogli pochwalić się nagranymi filmami oraz rozpocznie się proces zbierania głosów. Ogłoszenie wyników nast?pi pomiędzy 17 a 24 lutego 2015 r.

Film opisuj?cy przedsięwzięcie:http://youtu.be/_vxoUpg0C-Q

Przyjaciele wyznaczaj? trasę podróży dookoła świata

Zwycięzca wyruszy w 7-tygodniow? wyprawę dookoła świata na pocz?tku marca! Aby zweryfikować teorię „The Six Friends Theory” zwycięzca weźmie udział w 6 spotkaniach, zatrzyma się w 6 miejscach i odwiedzi 6 hoteli Mercure w różnych zak?tkach świata. Na każdym etapie podróży laureat zostanie powitany w hotelu Mercure i dowie się, gdzie znajduje się jego kolejny przyjaciel. Następnie osoba ta zaprosi zwycięzcę konkursu do krainy niesłychanych przeżyć opartych na lokalnej kulturze lub swoich pasjach oraz wskaże kolejny etap podróży, który zbliży go do spotkania z Aborygenem.

Podczas całej podróży zwycięzcy towarzyszyć będzie ekipa filmowa pod przewodnictwem Jean-François Juliana – reżysera, który wielokrotnie już przemierzył świat i pracował przy produkcji programu Les Nouveaux Explorateurs emitowanego na kanale Canal+. Jego zadaniem będzie uchwycenie emocji towarzysz?cych pierwszym spotkaniom zwycięzcy z przyjaciółmi i Aborygenem.

Przygotowano również nagrody dla pozostałych 49 wybranych kandydatów: pobyty w hotelach marki Mercure, tablety Samsung oraz nagrody zwi?zane z projektem „The Six Friends Theory”.

Mercure   to zdecydowanie jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek hotelowych ciesz?cych się uznaniem i dobr? reputacj?. Duża i zróżnicowana sieć obejmuje ponad 700 obiektów w 53 krajach, z których każdy posiada swój własny wyj?tkowy styl. Hotele Mercure znane s? z umiejętnego czerpania wartości wprost z lokalnej tradycji i kultury. Profesjonalni i przyjaźni hotelarze dbaj? o zapewnienia najwyższej jakości wypoczynku. Dlatego sieć postanowiła przeprowadzić akcję „The Six Friends Theory”, która opiera się na koncepcji opracowanej przez agencję W&Cie. Dla Mercure jest to sposób na pokazanie jeszcze raz, że marka ta pod?ża za duchem czasu, zapewniaj?c rozbudowane systemy komunikacji i innowacyjne rozwi?zania.

Mercure  na Facebooku: www.facebook.com/MercureHotels.polska

***

O Mercure

Mercure jest mark? hoteli kategorii średniej należ?cych do Accor, największego światowego operatora hotelowego, obecnego w 92 krajach, z sieci? ponad 3 600 hoteli (460 000 pokoi) i 170  000 pracowników. Zarz?dzane przez entuzjastycznych hotelarzy hotele Mercure oferuj? jednolity standard jakości usług. Położone w centrum miast, nad morzem lub w górach hotele Mercure oferuj? osobom podróżuj?cym zarówno służbowo jak i rekreacyjnie prawdziwe doświadczenie gościnności. Sieć Mercure obejmuje 707 hoteli w 53 państwach na całym świecie i stanowi atrakcyjn? alternatywę w stosunku do innych sieci hotelowych i hoteli indywidualnych, ł?cz?c w sobie dodatkowe korzyści płyn?ce z silnej międzynarodowej sieci i wysokiej jakości profesjonalnych i cyfrowych platform. Więcej informacji: http://www.mercure.com.

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Centralnej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, jest wył?cznym licencjodawc? marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.

  Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 470 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Accor, jako wiod?ca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działaj?cych pod markamiAccor. S? oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniaj? rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin