Nasze spojrzenie na…  •  Grupa robocze  •  Izba

Memorandum - Problematyka zatrudniania cudzoziemców

CCIFP, dostrzegając potrzebę pilnego wdrożenia niezbędnych zmian legislacyjnych w kwestii dotyczącej zatrudniania cudzoziemców, włączyła się w inicjatywę Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Na podstawie postulatów  przesłanych przez  zainteresowane organizacje,  IPH w Krakowie opracowała jednolity projekt Memorandum, które po uzyskaniu akceptacji ww. partnerów zostało przesłane do strony samorządowej. Po podpisaniu przez wszystkich partnerów, Memorandum zostanie przedstawione stronie rządowej.  

Memorandum >>>

Zachęcamy do uzupełnienia poniższego Memorandum o Państwa uwagi do dnia 29.08.2019r. Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Jednocześnie zachęcam do przeczytania Raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącego przygotowania administracji publicznej do obsługi cudzoziemców: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin