Analizy i badania

Londyn i Frankfurt liderami rynku IPO w Europie w 2018 roku. Warszawa z najsłabszą aktywnością od 2003 roku.

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 16 stycznia 2019 r. – </strong><strong>Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2018 r. wyniosła 36,6 mld euro – to spadek o 19% w porównaniu do 2017 r. (45,1 mld euro). Aż 60% pozyskanych środków w ramach debiutów na giełdach w Europie w ubiegłym roku przypada na giełdę w Londynie i niemiecką Deutsche Börse. W Warszawie w 2018 roku odnotowano zaledwie 20 ofert, których wartość wyniosła 81 mln euro. To najsłabszy pod względem aktywności IPO okres w Warszawie od 2003 roku – wynika z najnowszego raportu „</strong><em><strong>IPO Watch Europe</strong></em><strong>” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. </strong></span></p>

>

Podsumowanie 2018 roku na GPW w Warszawie  

W 2018 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 20 ofert pierwotnych (co oznacza spadek o 7 ofert w  porównaniu do 2017 roku), z czego 5 miało miejsce na rynku głównym. Ł?czna wartość IPO w  Warszawie wyniosła jedynie 81 mln euro, co oznacza najsłabszy rok pod względem wartości ofert od 2003 roku. Niska aktywność na rynku ofert pierwotnych na warszawskim parkiecie w minionym roku jest szczególnie wyraźna w zestawieniu z rekordowym 2017 rokiem, w którym ł?czna wartość IPO osi?gnęła poziom 1,8 mld euro (największym debiutem była wówczas oferta spółki Play Communications S.A. o  wartości 1,0 mld euro). Ponadto, koniec roku, zwykle będ?cy czasem wzmożonej aktywności, w 2018 roku nie przyniósł ożywienia na rynku pierwotnym – w szczególności w ostatnim kwartale zabrakło nowych emitentów na rynku głównym.  

Jedynie trzy IPO przeprowadzone na GPW w 2018 roku przekroczyły próg 10  mln  euro, wśród nich największ? wartość (ponad 22 mln euro) osi?gn?ł debiut wydawcy gier komputerowych Ten Square Games (IPO w II kwartale ubiegłego roku). Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio IPO litewskiej spółki Novaturas (w I kwartale 2018 roku spółka funkcjonuj?ca jako operator turystyczny pozyskała blisko 22 mln euro w ramach jednoczesnego wprowadzenia do obrotu akcji na rynku w Warszawie oraz na Nasdaq Vilnius) oraz spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics (IPO w II kwartale 2018 roku o wartości prawie 14  mln  euro).  

Rynek dotknięty był przez większ? część roku niskimi wycenami, utrzymuj?c? się niepewności? dotycz?c? OFE/PPK oraz głośnymi sprawami zwi?zanymi z kłopotami GetBack, części TFI oraz problemami byłego szefa KNF. Mogło mieć to wpływ na mniejsze zaufanie inwestorów oraz odpływ pieniędzy z rynku. W efekcie, kolejny rok z rzędu obserwowaliśmy odwrót emitentów i spadek liczby notowanych spółek. Zabrakło też debiutów o wartości większej niż 100 mln zł, które mogłyby ożywić inwestorów i przyci?gn?ć nowych emitentów. Tak niski poziom aktywności na rynku IPO oznacza, że bardzo trudno mówić o znacz?cej roli giełdy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Perspektywy na kolejne miesi?ce i rok 2019 s? niepewne. Cały czas obserwujemy zainteresowanie rynkiem pierwotnym ze strony potencjalnych emitentów, którzy pracuj? nad przygotowaniem ofert. Jednak rosn?ce wymagania i sankcje regulacyjne oraz trudna sytuacja rynkowa powoduj?, że decyzja o IPO jest przez część spółek odkładana ‘na lepsze czasy’” mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w 2018 roku  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość IPO w Europie wyniosła 36,6 mld euro i spadła w minionym roku (w porównaniu do 2017 r.) o 8,5 mld euro. Odnotowano 313 debiutów (wobec 359 w 2017 r.). W minionym roku dwie największe oferty w ramach IPO miały miejsce na niemieckiej giełdzie – odnotowały je reprezentuj?ca sektor dóbr konsumenckich spółka Knorr-Bremse AG (3,9 mld euro) oraz Siemens Healthineers AG z sektora opieki zdrowotnej (3,7 mld euro). Na trzecim miejscu uplasował się debiut spółki z sektora przemysłowego – SIG Combibloc Group AG na szwajcarskiej SIX Swiss Exchange (1,7 mld euro).  

Niska aktywność na giełdach w Europie w 2018 roku to wynik przede wszystkim dużej zmienności rynku oraz znacznej korekty światowych indeksów w pierwszej połowie ubiegłego roku. Utrzymuj?ca się w ostatnich miesi?cach sytuacja to skutek niepewności wokół relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, sytuacji geopolitycznej oraz widma potencjalnego końca hossy” – podsumowuje Tomasz Konieczny, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC.  

Aktywność na europejskim rynku IPO od 2009* r.  

*Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014  

Aktywność na polskim rynku IPO od 2009 roku

***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2017.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1  stycznia do 31 grudnia 2018 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Londyn i Frankfurt liderami rynku IPO w Europie w 2018 roku. Warszawa z najsłabszą aktywnością od 2003 roku.

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 16 stycznia 2019 r. – </strong><strong>Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2018 r. wyniosła 36,6 mld euro – to spadek o 19% w porównaniu do 2017 r. (45,1 mld euro). Aż 60% pozyskanych środków w ramach debiutów na giełdach w Europie w ubiegłym roku przypada na giełdę w Londynie i niemiecką Deutsche Börse. W Warszawie w 2018 roku odnotowano zaledwie 20 ofert, których wartość wyniosła 81 mln euro. To najsłabszy pod względem aktywności IPO okres w Warszawie od 2003 roku – wynika z najnowszego raportu „</strong><em><strong>IPO Watch Europe</strong></em><strong>” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. </strong></span></p>

>

Podsumowanie 2018 roku na GPW w Warszawie  

W 2018 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 20 ofert pierwotnych (co oznacza spadek o 7 ofert w  porównaniu do 2017 roku), z czego 5 miało miejsce na rynku głównym. Ł?czna wartość IPO w  Warszawie wyniosła jedynie 81 mln euro, co oznacza najsłabszy rok pod względem wartości ofert od 2003 roku. Niska aktywność na rynku ofert pierwotnych na warszawskim parkiecie w minionym roku jest szczególnie wyraźna w zestawieniu z rekordowym 2017 rokiem, w którym ł?czna wartość IPO osi?gnęła poziom 1,8 mld euro (największym debiutem była wówczas oferta spółki Play Communications S.A. o  wartości 1,0 mld euro). Ponadto, koniec roku, zwykle będ?cy czasem wzmożonej aktywności, w 2018 roku nie przyniósł ożywienia na rynku pierwotnym – w szczególności w ostatnim kwartale zabrakło nowych emitentów na rynku głównym.  

Jedynie trzy IPO przeprowadzone na GPW w 2018 roku przekroczyły próg 10  mln  euro, wśród nich największ? wartość (ponad 22 mln euro) osi?gn?ł debiut wydawcy gier komputerowych Ten Square Games (IPO w II kwartale ubiegłego roku). Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio IPO litewskiej spółki Novaturas (w I kwartale 2018 roku spółka funkcjonuj?ca jako operator turystyczny pozyskała blisko 22 mln euro w ramach jednoczesnego wprowadzenia do obrotu akcji na rynku w Warszawie oraz na Nasdaq Vilnius) oraz spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics (IPO w II kwartale 2018 roku o wartości prawie 14  mln  euro).  

Rynek dotknięty był przez większ? część roku niskimi wycenami, utrzymuj?c? się niepewności? dotycz?c? OFE/PPK oraz głośnymi sprawami zwi?zanymi z kłopotami GetBack, części TFI oraz problemami byłego szefa KNF. Mogło mieć to wpływ na mniejsze zaufanie inwestorów oraz odpływ pieniędzy z rynku. W efekcie, kolejny rok z rzędu obserwowaliśmy odwrót emitentów i spadek liczby notowanych spółek. Zabrakło też debiutów o wartości większej niż 100 mln zł, które mogłyby ożywić inwestorów i przyci?gn?ć nowych emitentów. Tak niski poziom aktywności na rynku IPO oznacza, że bardzo trudno mówić o znacz?cej roli giełdy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Perspektywy na kolejne miesi?ce i rok 2019 s? niepewne. Cały czas obserwujemy zainteresowanie rynkiem pierwotnym ze strony potencjalnych emitentów, którzy pracuj? nad przygotowaniem ofert. Jednak rosn?ce wymagania i sankcje regulacyjne oraz trudna sytuacja rynkowa powoduj?, że decyzja o IPO jest przez część spółek odkładana ‘na lepsze czasy’” mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w 2018 roku  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość IPO w Europie wyniosła 36,6 mld euro i spadła w minionym roku (w porównaniu do 2017 r.) o 8,5 mld euro. Odnotowano 313 debiutów (wobec 359 w 2017 r.). W minionym roku dwie największe oferty w ramach IPO miały miejsce na niemieckiej giełdzie – odnotowały je reprezentuj?ca sektor dóbr konsumenckich spółka Knorr-Bremse AG (3,9 mld euro) oraz Siemens Healthineers AG z sektora opieki zdrowotnej (3,7 mld euro). Na trzecim miejscu uplasował się debiut spółki z sektora przemysłowego – SIG Combibloc Group AG na szwajcarskiej SIX Swiss Exchange (1,7 mld euro).  

Niska aktywność na giełdach w Europie w 2018 roku to wynik przede wszystkim dużej zmienności rynku oraz znacznej korekty światowych indeksów w pierwszej połowie ubiegłego roku. Utrzymuj?ca się w ostatnich miesi?cach sytuacja to skutek niepewności wokół relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, sytuacji geopolitycznej oraz widma potencjalnego końca hossy” – podsumowuje Tomasz Konieczny, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC.  

Aktywność na europejskim rynku IPO od 2009* r.  

*Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014  

Aktywność na polskim rynku IPO od 2009 roku

***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2017.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1  stycznia do 31 grudnia 2018 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.