Analizy i badania

Kurs złotego względem euro najsilniejszy od 4 miesięcy

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2081 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku kurs EURPLN utrzymywał się w trendzie spadkowym. W kierunku umocnienia złotego oddziaływało zmniejszenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane obniżeniem indeksu VIX. Czynnikami sprzyjaj?cymi aprecjacji polskiej waluty były także wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o krajowej produkcji przemysłowej, a także wtorkowa decyzja Banku Węgier o złagodzeniu polityki monetarnej. Inwestorzy zareagowali na tę decyzję zmniejszeniem udziału węgierskich aktywów w swoich portfelach na rzecz aktywów nominowanych w złotych. W efekcie kurs EURPLN spadł w czwartek do 4,2020, co jest jego najniższym poziomem od lipca br. W pi?tek obserwowana była nieznaczna korekta. Przez cały ubiegły tydzień złoty zyskiwał również względem franka szwajcarskiego. Wynikało to z umocnienia złotego względem euro przy jednoczesnym wzroście kursu EURCHF. Tym samym kurs CHFPLN znajduje się już blisko poziomów sprzed 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znacz?cego umocnienia franka szwajcarskiego w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu jego kursu wobec euro (por. MAKROmapa z 19.01.2015).

W tym tygodniu istotny dla kursu polskiej waluty będzie w naszej ocenie indeks PMI dla polskiego przetwórstwa. W przypadku realizacji naszej prognozy będzie on oddziaływał w kierunku umocnienia złotego. Pozostałe krajowe dane (finalny szacunek PKB i wstępny szacunek inflacji) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla złotego będ? również najprawdopodobniej dane o inflacji w Niemczech i w strefie euro, dane z USA (drugi szacunek PKB, wskaźnik ufności konsumenckiej oraz indeks ISM dla przetwórstwa), a także wyniki badań koniunktury w chińskim przetwórstwie (Caixin PMI oraz CFLP PMI).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP