Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2030 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty oraz inne waluty regionu znajdowały się w trendzie aprecjacyjnym w ślad za spadkiem globalnej awersji do ryzyka. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ich umocnienia były również gołębie wypowiedzi szefowej FED J. Yellen przed Kongresem, które wskazały na wzrost prawdopodobieństwa wolniejszego od oczekiwań rynków tempa normalizacji polityki monetarnej w USA w 2018 r. Krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym były neutralne dla kursu polskiej waluty.

Uważamy, że opublikowane dzisiaj dobre dane z Chin będ? oddziaływały w kierunku poprawy nastrojów rynkowych w tym tygodniu i wzrostu apetytu na ryzyko, a tym samym umocnienia walut rynków wschodz?cych, w tym złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas zmiana nastawienia EBC na bardziej neutralne będzie oddziaływała w kierunku lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. Istotna dla złotego będzie także przewidziana na środę publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz sumaryczny wpływ danych będzie lekko pozytywny dla kursu polskiej waluty. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie oraz przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz dane z USA (rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, indeksy Philadelphia FED oraz NY Empire State) będ? miały ograniczony wpływ na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2030 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty oraz inne waluty regionu znajdowały się w trendzie aprecjacyjnym w ślad za spadkiem globalnej awersji do ryzyka. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ich umocnienia były również gołębie wypowiedzi szefowej FED J. Yellen przed Kongresem, które wskazały na wzrost prawdopodobieństwa wolniejszego od oczekiwań rynków tempa normalizacji polityki monetarnej w USA w 2018 r. Krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym były neutralne dla kursu polskiej waluty.

Uważamy, że opublikowane dzisiaj dobre dane z Chin będ? oddziaływały w kierunku poprawy nastrojów rynkowych w tym tygodniu i wzrostu apetytu na ryzyko, a tym samym umocnienia walut rynków wschodz?cych, w tym złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas zmiana nastawienia EBC na bardziej neutralne będzie oddziaływała w kierunku lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. Istotna dla złotego będzie także przewidziana na środę publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz sumaryczny wpływ danych będzie lekko pozytywny dla kursu polskiej waluty. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie oraz przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz dane z USA (rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, indeksy Philadelphia FED oraz NY Empire State) będ? miały ograniczony wpływ na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin