Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2734 (osłabienie złotego o 0,1%). Od poniedziałku do czwartku kursu EURPLN utrzymywał się w łagodnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjało zwiększenie światowej awersji do ryzyka. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowany w pierwszej części tygodnia wzrost indeksu VIX.

Obniżeniu zainteresowania inwestorów ryzykownymi aktywami sprzyjały również wypowiedzi prezydenta USA D. Trumpa dotyczące perspektyw wojny handlowej na linii USA-Chiny. W piątek dwa tygodnie temu zdementował on informację, że negocjowane porozumienie z Chinami zakładać będzie zniesienie części ceł (por. MAKROmapa z 12.11.2019). Z kolei w ubiegły wtorek, D. Trump zagrodził wprowadzeniem kolejnych ceł towary importowane z Chin w sytuacji gdy kraje nie osiągną porozumienia. Mniejszy apetyt na ryzykowne aktywa wynikał również z publikacji wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z Chin. W czwartek dodatkowym czynnikiem negatywnym dla kursu złotego była publikacja wyraźnie niższych od konsensusu wstępnych danych o polskim PKB. Niemniej w czwartek po południu doszło do korekty i nieznacznego spadku kursu EURPLN. W piątek umocnienie złotego było kontynuowane, a publikacja licznych danych z USA nie miała istotnego wpływu na rynek.

Ze względu wzrost światowej awersji do ryzyka w pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia również z deprecjacją euro względem dolara oraz franka szwajcarskiego. W czwartek i w piątek doszło do korekty. Przez cały tydzień euro osłabiało się natomiast względem funta brytyjskiego, czemu sprzyjał wzrost - w ocenie inwestorów - prawdopodobieństwa uzyskania przez Torysów większości w brytyjskim parlamencie, co umożliwiłoby przeprowadzenie Brexitu w oparciu o umowę B. Johnsona. Tym samym w połączeniu ze zwiększeniem kursu EURPLN w zeszłym tygodniu, złoty osłabił się względem franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego i nieznacznie umocnił się względem dolara.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane o polskiej produkcji przemysłowej, które w przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynkowych prognozy mogą doprowadzić do jego osłabienia. Krajowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będą również liczne dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan), publikacja Minutes FOMC, a także wstępne indeksy PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin