Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży lekko pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2983 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu złoty znajdował się w łagodnym trendzie deprecjacyjnym. W tym samym czasie mieliśmy do czynienia z umocnieniem większości pozostałych walut rynków wschodz?cych, będ?cym konsekwencj? spadku globalnej awersji do ryzyka. Tym samym wskazuje to na krajowe przyczyny osłabienia złotego. W naszej ocenie presja na deprecjację złotego mogła być zwi?zana częściowo z wycenianym w większym stopniu prawdopodobieństwem obniżki polskiego ratingu przez agencję Moody`s w maju br. W tym kontekście czynnikiem wzmacniaj?cym osłabienie złotego była przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja, w której zaznaczono, że „faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworz?dności”.

W tym tygodniu do umocnienia polskiej waluty może przyczynić się wtorkowa publikacja krajowych danych nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że wypowiedzi M. Draghiego na konferencji po czwartkowym posiedzeniu EBC mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego. Zarówno dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeks Philadelphia FED), jak i krajowy odczyt zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będ? neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP