Analizy i badania

Krajowe dane nie wpłyną na kurs złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4379 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty znajdował się w trendzie deprecjacyjnym w ślad za rosn?cymi rentownościami obligacji w Polsce i na rynkach bazowych, co zwi?zane było z kontynuacj? reakcji rynku na zwycięstwo D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA (patrz wyżej, por. MAKROmapa z 14.11.2016). Jednocześnie jego kurs charakteryzował się relatywnie wysok? zmienności? z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny, a także ważne wydarzenia krajowe:  uchwalenie ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego oraz pojawienie się informacji o projekcie przesunięcia środków pozostaj?cych w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? dzisiejsze krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz publikacja tych danych będzie neutralna dla kursu złotego. Negatywne dla polskiej waluty mog? okazać się środowe dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC, a także wyniki badań koniunktury najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, indeks Ifo dla Niemiec) będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Krajowe dane nie wpłyną na kurs złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4379 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty znajdował się w trendzie deprecjacyjnym w ślad za rosn?cymi rentownościami obligacji w Polsce i na rynkach bazowych, co zwi?zane było z kontynuacj? reakcji rynku na zwycięstwo D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA (patrz wyżej, por. MAKROmapa z 14.11.2016). Jednocześnie jego kurs charakteryzował się relatywnie wysok? zmienności? z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny, a także ważne wydarzenia krajowe:  uchwalenie ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego oraz pojawienie się informacji o projekcie przesunięcia środków pozostaj?cych w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? dzisiejsze krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz publikacja tych danych będzie neutralna dla kursu złotego. Negatywne dla polskiej waluty mog? okazać się środowe dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC, a także wyniki badań koniunktury najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, indeks Ifo dla Niemiec) będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin