Analizy i badania

KPMG w Polsce o funduszach unijnych na lata 2014-2020

<p style="text-align: justify;"><strong>Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otworzył przed Polską nowe możliwości rozwoju dzięki rekordowej sumie 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Istotna część tej sumy skierowana jest do przedsiębiorców, w tym w szczególności dopodmiotów małych i średnich.</strong></p>

>

Publikacja KPMG pt. „Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców” wskazuje wybrane źródła wsparcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów:

  1. Badania i rozwój
  2. Innowacje
  3. Energetyka i ochrona środowiska
  4. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach wskazanych wyżej obszarów przewodnik prezentuje przykłady projektów, które mog? zostać wsparte środkami pochodz?cymi z funduszy europejskich. Publikacja zawiera także wskazówki, jak zaplanować ubieganie się o dotacje.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pod poniższym adresem:

http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/broszura-Fundusze-unijne-na-lata-2014-2020-przewodnik-dla-przedsiebiorcow.aspx

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

KPMG w Polsce o funduszach unijnych na lata 2014-2020

<p style="text-align: justify;"><strong>Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otworzył przed Polską nowe możliwości rozwoju dzięki rekordowej sumie 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Istotna część tej sumy skierowana jest do przedsiębiorców, w tym w szczególności dopodmiotów małych i średnich.</strong></p>

>

Publikacja KPMG pt. „Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców” wskazuje wybrane źródła wsparcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów:

  1. Badania i rozwój
  2. Innowacje
  3. Energetyka i ochrona środowiska
  4. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach wskazanych wyżej obszarów przewodnik prezentuje przykłady projektów, które mog? zostać wsparte środkami pochodz?cymi z funduszy europejskich. Publikacja zawiera także wskazówki, jak zaplanować ubieganie się o dotacje.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pod poniższym adresem:

http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/broszura-Fundusze-unijne-na-lata-2014-2020-przewodnik-dla-przedsiebiorcow.aspx

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin