Podsumowanie wydarzeń

Konkurs ofert na audyt prawny i techniczny dla nowej siedziby CCIFP rozstrzygnięty

<p style="text-align: justify;">Francusko-Polska Izba Gospodarcza wchodzi w kolejny etap zakupu nieruchomości na ul. Żurawiej 6/12 z przeznaczeniem na siedzibę Izby. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia, z początkiem stycznia firmy zostały zaproszone do nadsyłania ofert na przeprowadzenie audytów prawnego i technicznego. Po wnikliwej analizie zgłoszonych ofert CCIFP wybrała wykonawców obu kontroli.</p>

>

Due dilligence prawny dla nieruchomości na Żurawiej przeprowadzi Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego, natomiast audyt techniczny zostanie zrealizowany przez firmę BEG Ingénierie Polska Sp. z o.o. Wykonawcy obu kontroli już teraz zaczynaj? gromadzić potrzebne materiały i dokumenty, by zakończyć pracę w ci?gu najbliższych tygodni. Wyniki audytów zostan? przedstawione Radzie CCIFP, która finalnie zatwierdzi zakup nieruchomości na ul. Żurawiej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin