Analizy i badania

Koniec deflacji cen detalicznych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu o 6,4% r/r wobec 6,6% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (6,9%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 6,1% r/r wobec 7,4% w listopadzie.</p>

>

  Głównym źródłem niższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zmniejszenie dynamiki w kategorii "pozostałe” z -0,6% r/r w listopadzie do -8,4% w grudniu. Na szczególn? uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od marca 2013 r. odnotowan? dodatni? dynamikę cen produktów uwzględnionych w ramach sprzedaży detalicznej (0,3% r/r wobec -0,7% w listopadzie).  

W całym IV kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,0% r/r wobec wzrostu o 6,2% w III kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. względem III kw. (3,9% r/r).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin