Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja „Zrównoważona i Zielona Architektura” już za nami

<p style="text-align: justify;">W dniu 22 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się zorganizowana przez Instytut Francuski w Polsce oraz Karmar S.A. konferencja „Zrównoważona i Zielona Architektura”, stanowiąca tematyczne uzupełnienie prezentowanej aktualnie wystawy Textifood: Moda i design inspirowane matką naturą.</p>

>

W konferencji wzięli udział znamienici architekci – Philippe Madec, który za swoje pionierskie projekty ł?cz?ce zrównoważony rozwój oraz ekologię otrzymał wiele międzynarodowych nagród oraz Marek Budzyński, twórca znanych, ekologicznych projektów m.in. Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie czy Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Obaj architekci podkreślali znaczenie konieczności zadbania o jakość życia w kontekście przekształcania przestrzeni miejskiej i projektowania nowych budynków, maj?c na uwadze nie tylko użytkowy charakter, ale również ich funkcjonalność kulturaln? czy prozdrowotn?.

Obie prelekcje zakończone zostały ożywion? debat?, któr? poprowadziła architekt Krystyna Fiszer z Atelier Fiszer 41.

***

Kontakt dla prasy:
Joanna GERBER
+48 697 901 073
j.gerber@karmar.com.pl

KARMAR S.A,. w ci?gu swojej dwudziestopięcioletniej działalności, stał się jedn? z czołowych firm budowlanych w Polsce. Od 2007 roku działa w strukturach francuskiej grupy Bouygues - światowego lidera w budownictwie, mediach oraz telekomunikacji. Firma oferuje kompleksow? obsługę realizowanych projektów - od etapu projektowania po wykonawstwo - we wszelkich aspektach: finansowych, prawnych, i organizacyjnych, dbaj?c jednocześnie o zrównoważony rozwój.

Instytut Francuski w Polsce jest francusk? instytucj? działaj?c? na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej miedzy Francj? i Polsk?. Instytut Francuski w Polsce to: bogaty program artystyczny i kulturalny, wspieranie mobilności studentów i działalności naukowej oraz promocja nauczania języka francuskiego i Frankofonii w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin