Analizy i badania

Konferencja po posiedzeniu RPP może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2128 (osłabienie złotego o 0,1%). </p>

>

W poniedziałek i wtorek złoty kształtował się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym. W środę rano kurs EURPLN spadł poniżej poziomu 4,20, co doprowadziło do uruchomienia zleceń stop loss wśród części inwestorów. W efekcie kurs złotego względem euro przejściowo umocnił się o 0,2% spadaj?c poniżej 4,19. W dalszej części dnia obserwowana była korekta. W czwartek kurs złotego charakteryzował się relatywnie wysok? na tle całego tygodnia zmienności? z uwagi na publikacje istotnych krajowych danych (finalny szacunek PKB oraz wstępny szacunek inflacji w Polsce).

Publikacja danych o PKB oddziaływała w kierunku osłabienia złotego, co w naszej ocenie zwi?zane było z ich struktur? wskazuj?c? na niższy od oczekiwań wzrost dynamiki inwestycji. Przeciwny efekt miały wyższe od oczekiwań dane o inflacji. W pi?tek złoty tracił na wartości, gdyż część inwestorów realizowała zyski. Po południu doszło do przejściowej korekty, jednak pod koniec dnia złoty kontynuował deprecjację.

Przez cały ubiegły tydzień złoty zyskiwał względem franka szwajcarskiego. Wynikało to z umocnienia złotego względem euro przy jednoczesnym wzroście kursu EURCHF. Tym samym kurs CHFPLN znajduje się już tylko o 1,1% powyżej poziomu sprzed 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znacz?cego umocnienia franka szwajcarskiego w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu jego kursu wobec euro (por. MAKROmapa z 19.01.2015).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie RPP. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu może być lekko negatywny dla złotego. Dane z amerykańskiego rynku pracy oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin