Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają sprawę dla Ringier Axel Springer przeciwko Romanowi Giertychowi

<p style="text-align: justify;">27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa.</p>

>

S?d Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu wyroku S?du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11   października 2012 r. (oddalaj?cego apelację Romana Giertycha) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez S?d Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Romana Giertycha.

Roman Giertych pozwał Ringier Axel Springer Polska za naruszaj?ce jego dobra osobiste komentarze internautów opublikowane - na portalu fakt.pl   pod artykułem „Giertych chce odebrać immunitet Kaczyńskiemu”. Roman Giertych stał na stanowisku, że wydawca serwisu internetowego jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych przez internautów na zasadach ogólnych wynikaj?cych z Kodeksu cywilnego oraz Prawa prasowego. Roszczenia z jakimi wyst?pił Roman Giertych to:   usunięcie komentarzy internautów, opublikowanie przeprosin na portalach fakt.pl, interia.pl i onet.pl oraz zadośćuczynienie w wysokości 8000 zł.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Pełnomocnicy RASP, wnieśli o oddalenie powództwa w całości wskazuj?c, że może ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. Zgodnie z przepisami tej ustawy wobec uniemożliwienia dostępu do komentarzy internautów naruszaj?cych dobra osobiste powoda, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o istnieniu komentarzy oraz ich treści (co nast?piło dopiero po doręczeniu odpisu pozwu), odpowiedzialność RASP została wył?czona.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 roku S?d Apelacyjny oddalił apelacje Romana Giertycha. W ustnym uzasadnieniu wyroku S?d Apelacyjny podzielił stanowisko wyrażone przez RASP w zakresie zastosowania w sprawie ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. S?d Apelacyjny wskazał, że uzupełniaj?ca opinia biegłego nie pozwala na przyjęcie, iż RASP posiadał pozytywn? wiedzę o komentarzach przed doręczeniem odpisu pozwu. S?d Apelacyjny wskazał również, że wobec brzmienia art. 15 ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn? RASP nie była zobowi?zana do sprawdzania przechowywanych / udostępnianych danych, a wprowadzaj?c system automatycznej cenzury wulgaryzmów uczyniła więcej niż wymagał ustawodawca.

S?d Apelacyjny poddał analizie również wyrok ETPC w sprawie Delfi, do którego odwoływał się Roman Giertych i o którym wspomniał SN w powołanym powyżej wyroku i wskazał, że wyrok ten nie może mieć zastosowania w sprawie.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok S?du Apelacyjnego nie powinien pozostać bez wpływu na sprawę przeciwko RASP, w której Roman Giertych reprezentuje Radosława Sikorskiego, chociażby z tego względu, że Roman Giertych w sprawie z powództwa Radosława Sikorskiego odwoływał się do orzeczenia S?du Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 wydanego w jego sprawie.Obie sprawy oparte s? na zbliżonych podstawach faktycznych pozwu, dotycz? komentarzy opublikowanych pod artykułami na fakt.pl, o których RASP powzi?ł wiedzę z doręczonego odpisu pozwu.

Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polskareprezentowali Partnerzy kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: adwokat Rafał Zięba oraz adwokat Anna Cichońska.

***

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają sprawę dla Ringier Axel Springer przeciwko Romanowi Giertychowi

<p style="text-align: justify;">27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa.</p>

>

S?d Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu wyroku S?du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11   października 2012 r. (oddalaj?cego apelację Romana Giertycha) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez S?d Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Romana Giertycha.

Roman Giertych pozwał Ringier Axel Springer Polska za naruszaj?ce jego dobra osobiste komentarze internautów opublikowane - na portalu fakt.pl   pod artykułem „Giertych chce odebrać immunitet Kaczyńskiemu”. Roman Giertych stał na stanowisku, że wydawca serwisu internetowego jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych przez internautów na zasadach ogólnych wynikaj?cych z Kodeksu cywilnego oraz Prawa prasowego. Roszczenia z jakimi wyst?pił Roman Giertych to:   usunięcie komentarzy internautów, opublikowanie przeprosin na portalach fakt.pl, interia.pl i onet.pl oraz zadośćuczynienie w wysokości 8000 zł.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Pełnomocnicy RASP, wnieśli o oddalenie powództwa w całości wskazuj?c, że może ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. Zgodnie z przepisami tej ustawy wobec uniemożliwienia dostępu do komentarzy internautów naruszaj?cych dobra osobiste powoda, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o istnieniu komentarzy oraz ich treści (co nast?piło dopiero po doręczeniu odpisu pozwu), odpowiedzialność RASP została wył?czona.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 roku S?d Apelacyjny oddalił apelacje Romana Giertycha. W ustnym uzasadnieniu wyroku S?d Apelacyjny podzielił stanowisko wyrażone przez RASP w zakresie zastosowania w sprawie ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. S?d Apelacyjny wskazał, że uzupełniaj?ca opinia biegłego nie pozwala na przyjęcie, iż RASP posiadał pozytywn? wiedzę o komentarzach przed doręczeniem odpisu pozwu. S?d Apelacyjny wskazał również, że wobec brzmienia art. 15 ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn? RASP nie była zobowi?zana do sprawdzania przechowywanych / udostępnianych danych, a wprowadzaj?c system automatycznej cenzury wulgaryzmów uczyniła więcej niż wymagał ustawodawca.

S?d Apelacyjny poddał analizie również wyrok ETPC w sprawie Delfi, do którego odwoływał się Roman Giertych i o którym wspomniał SN w powołanym powyżej wyroku i wskazał, że wyrok ten nie może mieć zastosowania w sprawie.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok S?du Apelacyjnego nie powinien pozostać bez wpływu na sprawę przeciwko RASP, w której Roman Giertych reprezentuje Radosława Sikorskiego, chociażby z tego względu, że Roman Giertych w sprawie z powództwa Radosława Sikorskiego odwoływał się do orzeczenia S?du Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 wydanego w jego sprawie.Obie sprawy oparte s? na zbliżonych podstawach faktycznych pozwu, dotycz? komentarzy opublikowanych pod artykułami na fakt.pl, o których RASP powzi?ł wiedzę z doręczonego odpisu pozwu.

Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polskareprezentowali Partnerzy kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: adwokat Rafał Zięba oraz adwokat Anna Cichońska.

***

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin