Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A. oraz mFinanse S.A. przy sprzedaży akcji oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">W dniu 27 listopada 2017 roku mBank S.A. ("Bank") oraz spółka zależna Banku mFinanse S.A. ("mFinanse"), zawarły warunkową umowę, na podstawie której: (i) Bank zobowiązany jest do sprzedaży 100% tj. 100.000 akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii ("Inwestor"), a następnie (ii) mFinanse zobowiązana jest do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona S.A. (w chwili sprzedaży Latona S.A. należeć będzie do Inwestora) ("Umowa"). </p>

>

Zorganizowana część przedsiębiorstwa wskazana w punkcie (ii) stanowi wydzielon? działalność, w ramach której na podstawie umów agencyjnych mFinanse wykonuje jako agent ubezpieczeniowy czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie grupowych umów ubezpieczenia. Inwestor sfinansuje transakcję przy wykorzystaniu środków zapewnionych przez fundusz Purple Star Receivable Funding DAC z siedzib? w Irlandii, wspierany przez konsorcjum inwestorów instytucjonalnych.  

Finalizacja transakcji opisanej w punktach (i) i (ii) planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku, po spełnieniu się warunków zawieszaj?cych wskazanych w Umowie, które s? standardowe przy tego typu transakcjach. Przewidywana maksymalna ł?czna wartość wynagrodzenia z tytułu Umowy to około 520 mln zł, z czego kwota wynagrodzenia w wysokości około 465 mln zł będzie rozpoznana przez okres 15 lat. W Umowie zawarte s? również postanowienie dotycz?ce kar umownych standardowo stosowane przy tego typu transakcjach.

Całość wsparcia prawnego dla mBank S.A. i mFinanse S.A., ze strony Hogan Lovells, koordynowała i nadzorowała Beata Balas-Noszczyk (partner zarz?dzaj?ca) kieruj?ca Departamentem Instytucji Finansowych w warszawskim biurze Hogan Lovells. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili również Tomasz Grygorczuk (counsel), Piotr Skurzyński (counsel), Bartosz Romanowski (senior associate), Maryla Surowiec (seniorassociate), Karol Ruszkowski (associate), Agnieszka Scipio del Campo (associate), Mateusz Mazurkiewicz (associate), Kamila Mróz (lawyer) oraz Tomasz Pietrzak (lawyer).

Andrzej Dębiec (partner), kieruj?cy praktyk? prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Dorota Walerjan (counsel) doradzali w zakresie prawa podatkowego.

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych, jak również międzynarodowych renomowanych rankingów kancelarii prawnych, przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do...

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19