Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradza funduszowi Resource Partners w inwestycji na rynku cateringu dietetycznego

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify">Zespół kancelarii Gide doradzał niezależnemu funduszowi private equity specjalizującemu się w transakcjach w sektorze MŚP w nabyciu 70 procent udziałów w Maczfit, wiodącym dostawcy cateringu dietetycznego.</p>

>

Zakres prac kancelarii obejmował kompleksowe doradztwo w kwestiach zwi?zanych z  utworzeniem joint venture między inwestorem a założycielem Maczfit, w tym w  szczególności przygotowanie raportu z badania due diligence, negocjowanie umowy inwestycyjnej oraz porozumienia między wspólnikami, a także wsparcie podczas zamknięcia transakcji.

Fundusz nie tylko dostarczy kapitał na dalszy rozwój Maczfit, ale także wesprze Maczfit doświadczeniem w budowaniu wartości firm z obszaru dóbr konsumpcyjnych. Inwestycja umożliwi dalszy intensywny rozwój Maczfit m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwi?zań technologicznych i tym samym rozszerzenie oferty oraz sieci dystrybucji.

Po stronie kancelarii Gide nad projektem pracowali partner Paweł Grześkowiak wraz  z  Wojciechem Czyżewskim.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus@gide.com
Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradza funduszowi Resource Partners w inwestycji na rynku cateringu dietetycznego

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify">Zespół kancelarii Gide doradzał niezależnemu funduszowi private equity specjalizującemu się w transakcjach w sektorze MŚP w nabyciu 70 procent udziałów w Maczfit, wiodącym dostawcy cateringu dietetycznego.</p>

>

Zakres prac kancelarii obejmował kompleksowe doradztwo w kwestiach zwi?zanych z  utworzeniem joint venture między inwestorem a założycielem Maczfit, w tym w  szczególności przygotowanie raportu z badania due diligence, negocjowanie umowy inwestycyjnej oraz porozumienia między wspólnikami, a także wsparcie podczas zamknięcia transakcji.

Fundusz nie tylko dostarczy kapitał na dalszy rozwój Maczfit, ale także wesprze Maczfit doświadczeniem w budowaniu wartości firm z obszaru dóbr konsumpcyjnych. Inwestycja umożliwi dalszy intensywny rozwój Maczfit m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwi?zań technologicznych i tym samym rozszerzenie oferty oraz sieci dystrybucji.

Po stronie kancelarii Gide nad projektem pracowali partner Paweł Grześkowiak wraz  z  Wojciechem Czyżewskim.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus@gide.com
Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin