Aktualności firm stowarzyszonych

Już 42 szkoły mają źródełka

<p style="text-align: justify;"><strong>II etap programu „Zdroje w gdańskich szkołach” jest zakończony. Tym razem wyposażyliśmy w poidełka do picia wody 22 gdańskie szkoły. Łącznie ze szkołami z 2013 roku są to aż 42 szkoły, w których uczniowie mogą gasić pragnienie najzdrowszym napojem – wodą – i to całkowicie za darmo. </strong></p>

>

„Zdroje w gdańskich szkołach” to projekt promuj?cy picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży. Pomysł, by gdańskim uczniom udostępnić w taki właśnie sposób wodę do picia, był dla nas bardzo oczywisty. Spółka Saur Neptun Gdańsk od kilku lat konsekwentnie przekonuje gdańszczan do picia wody bezpośrednio z kranu.   W tej chwili już 42 szkoły posiadaj? zdroje do picia wody, nazywane też poidełkami. W 2015 roku projekt będzie kontynuowany.

Źródełka s? montowane po uprzednim przeprowadzeniu kompleksowych badań wody wewn?trz budynku. Zarówno zakup urz?dzeń, jak i ich montaż, a także wspomniane badania finansuje Saur Neptun Gdańsk. Przez cały rok spółka oferuje szkołom bezpłatny serwis urz?dzeń, co jest dla szkół bardzo ważne, zwłaszcza że zdroje ciesz? się wśród uczniów duż? popularności?.      

Zdroje s? najczęściej   zamontowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f najbardziej   chce się pić. Takie miejsca na szkolnym korytarzu, gdzie można napić się wody, s? codzienności? w wielu krajach. Zdroje nie posiadaj? dodatkowych filtrów, s? wyposażone jedynie w filtr mechaniczny.

Prezes Saur Neptun Gdańsk Serge Bosca, który jest gor?cym orędownikiem picia wody z kranu, uważa, że krok po kroku zmienia się świadomość mieszkańców i coraz więcej osób sięga po szklankę wody właśnie z kranu.   Dowodz? tego badania opinii publicznej z lipca 2013 roku, które pokazały, że w Gdańsku 36% mieszkańców pije wodę bezpośrednio z kranu, a 88% uważa j? za dobr? i bardzo dobr?.

We Francji jesteśmy przyzwyczajeni do picia wody z kranu, jest to całkowicie naturalne.   Jako dziecko piłem wodę wprost z węża do podlewania trawnika i tak robili wszyscy chłopcy po grze w piłkę. W Polsce we wszystkich dużych miastach można pić wodę bezpośrednio z kranu, a w Gdańsku ma ona najlepszy smak. Pokazały to badania firmy Brita. Uznałem, że warto promować dobry produkt, a takim jest woda z gdańskich wodoci?gów. Zdroje w szkołach maj? pokazać, że smaczna woda jest w kranie, że nie trzeba nosić ciężkich butelek w tornistrze. Dodatkowo woda jest zdrowa, w odróżnieniu od słodkich napojów, które dzieci tak lubi?. Wiemy, że szkoły s? zadowolone i będziemy projekt kontynuować w tym i następnym roku.    

Rozpoczynaj?c ten projekt, nie spodziewaliśmy się aż takiego dużego zainteresowania szkół. W 2013 roku nierzadko zdarzało się, że dyrektorzy szkół dość wstrzemięźliwie podchodzili do pomysłu, by dzieci i młodzież piły wodę bez przegotowania. W tym roku chętnych szkół było znacznie więcej niż założyliśmy w projekcie. Podobnie jak w I etapie, o umieszczeniu szkoły na liście decydował Urz?d Miejski. Trzeba też przyznać, że w ci?gu ostatnich dwóch lat nasz pomysł stał się bardzo popularny w całej Polsce. Naszym śladem poszły wodoci?gi łódzkie, bydgoskie, krakowskie, a podobny projekt rozpoczyna się właśnie w Warszawie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin