Aktualności firm stowarzyszonych

Joanna Affre partnerem zarządzającym Accreo Legal

<p><span><span>Do kancelarii prawnej Accreo Legal, należącej do Grupy Accreo, dołączyła adwokat Joanna Affre. Będzie pełnić funkcję partnera zarządzającego i odpowiadać za rozw&oacute;j kancelarii oraz zarządzać pracami zespołu prawnik&oacute;w, doradzających firmom w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego, handlowego i prawa konkurencji.</span></span></p>

>

Joanna Affre posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, zdobyte w pracy w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach oraz przy okazji współpracy z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i instytucjami publicznymi, w szczególności we Francji i Belgii. Jej główne obszary specjalizacji to prawo konkurencji, prawo gospodarcze, cywilne oraz postępowanie s?dowe i administracyjne, w szczególności przed prezesem UOKiK. Prowadzi też audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, głównie w zakresie prawa konkurencji.

Joanna Affre doradza w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym oraz przeciwdziałania nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tych obszarach prowadziła liczne projekty dla klientów z różnych branż, w szczególności z branży FMCG, spożywczej oraz motoryzacyjnej, jak również chemicznej, budowlanej, bankowej oraz sektora mediów i reklamy. Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).


Accreo Legal należy do Grupy Accreo, której podstawę stanowi firma doradcza Accreo Taxand. Kancelaria świadczy doradztwo prawne zarówno przedsiębiorcom, jak i jednostkom administracji państwowej oraz samorz?dowej. Kancelaria oferuje pomoc prawn? we wszystkich dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, fuzji i przejęć, zamówień publicznych, nieruchomości, prawa antymonopolowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa energetycznego.

Projekty z zakresu doradztwa prawno-podatkowego Accreo Legal realizuje razem z doradcami podatkowymi Accreo Taxand. Z kolei we współpracy z działem doradztwa europejskiego Accreo Taxand, kancelaria wspiera klientów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na planowane inwestycje. Więcej informacji o Accreo Legal znajduje się na www.accreolegal.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP