Jastrzębia wypowiedź M. Draghiego podbiła stawki IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie  stawki  IRS zwiększyły się do poziomu 2,06 (wzrost o 9pb),  5-letnie  do poziomu  2,67(wzrost  o 20pb),  a  10-letnie  do  poziomu  3,1151(wzrost  o 21pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia obserwowana była stabilizacja stawek IRS. W czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC doszło do silnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. Był on spowodowany wypowiedzi? prezesa EBC M. Draghiegont. przyszłości programu luzowania ilościowego, która została odebrana przez rynek jako jastrzębia. W pi?tek wzrost stawek IRS był kontynuowany.W pi?tek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 4-, 5-i 10-letnich terminach zapadalności za 7,0 mld zł przy popycie równym 10,4 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. W naszej ocenie nie będzie miało ono jednak istotnego wpływu na stawki IRS. Neutralna   dla krzywej będzie także zaplanowana na pi?tek publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy oraz pozostałe   dane   z   USA   (indeks   Conference   Board,   indeks   ISM   dla   przetwórstwa, finalny     indeks Uniwersytetu Michigan). Ograniczony wpływ na stawki IRS będ? miały naszym zdaniem także dane ze strefy euro wstępny szacunek PKB w IV kw.,wstępna inflacja) i z Polski (PKB w 2017 r.,wstępny indeks PMI dla przetwórstwa).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!