Aktualności firm stowarzyszonych

Jarosław Bochenek dołącza do grona partnerów Mazars w Polsce

<p style="text-align: justify;">Mazars w Polsce powiększa swój zespół zarządzający, powołując nowego partnera – Jarosława Bochenka. Pokazuje to wagę, jaką firma przykłada do wspierania i doceniania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w swojej działalności.</p>

>

Jarosław doł?czył do Mazars w 2008 r. jako Dyrektor Biura w Krakowie. W niedługim czasie został Członkiem Zarz?du spółki Mazars Audyt. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz świadczeniu usług doradczych w zakresie rachunkowości i finansów dla spółek z różnych branż zdobyte podczas pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. "wielkiej czwórki" w Polsce i za granic?.  

Jarosław Bochenek jest absolwentem Wydziału Zarz?dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). Posiada tytuł MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). Jest biegłym rewidentem (PIBR) oraz członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Rewidentów ACCA.  

- Podczas wieloletniej pracy w Mazars w Polsce Jarek stworzył i rozwin?ł nasze biuro w Krakowie, gdzie z powodzeniem reprezentuje Mazars w lokalnych i regionalnych kręgach biznesowych. Jego dynamizm, który jest niezbędny w tym zawodzie, zdolność kierowania zespołem, uznanie i zaufanie klientów oraz partnerów - wszystko to zaowocowało powołaniem go na stanowisko Partnera Lokalnego – powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarz?dzaj?cy Mazars w Polsce.

***  

Więcej informacji:

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu Mazars ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35
e-mail:r.stefanowska(@)mazars.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin